27 มี.ค. หลักสูตร “การบริหารค่าตอบแทนที่แฮปปี้ทั้งนายจ้างและ

27 มี.ค. หลักสูตร “การบริหารค่าตอบแทนที่แฮปปี้ทั้งนายจ้างและ

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “การบริหารค่าตอบแทนที่แฮปปี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง .... งานเดิน องค์กรก้าวไกล”

เรียนรู้ด้วยการฝึกวางหลักในการคิด มุมมอง กรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง 

 

เนื้อหา

ความหมายและความสำคัญของการบริหารค่าตอบแทน แนวคิดการบริหารค่าตอบแทนสมัยใหม่ แนวคิดการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) สำหรับการประเมินค่างาน แนวทางการประเมินค่างาน (Job Evaluation) อย่างสร้างสรรค์

การสำรวจค่าตอบแทน (Compensation Survey) และผลการสำรวจค่าตอบแทนปีล่าสุด แนวทางการนำผลการสำรวจค่าตอบแทนมาใช้ในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ให้เหมาะสม

บทบาทของผู้บริหารต่อการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานให้เกิดความยุติธรรม เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนแยกตามกลุ่มต่างๆ

บุคลากรที่เป็นคนเก่ง/คนดี

พนักงานกลุ่มต่างๆ แยกตาม Generation : BB, Gen X, Gen Y

พนักงานที่เป็น Poor Performance

หลุมพรางที่ทำให้การบริหารค่าตอบแทนไม่เกิดประสิทธิภาพ

 

บรรยายโดย

อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่27 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

75 % ทฤษฎี    

25 % เวิร์คช็อป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/Compensation-Mar27/Outline.pdfสมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล