13 ก.พ. “7 หัวใจในการเจรจาสู่ความสำเร็จแบบ Win-Win”

13 ก.พ.  “7 หัวใจในการเจรจาสู่ความสำเร็จแบบ Win-Win”

เจาะลึก 7 ประเด็นหลักของการเจรจาต่อรอง จากผลวิจัย Negotiation Project มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

เนื้อหา

การเจรจาแบบแพ้ชนะไม่ยั่งยืน

เข้าใจมิติใหม่ของการเจรจา เพื่อหาทางออกแบบ Win-Win ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

 

·        การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win คืออะไร

o   สถานการณ์ใดควรใช้การเจรจาแบบ Win-Win

·        7 หัวใจในการเจรจาสู่ความสำเร็จแบบ Win-Win

o   ไล่เรียงแต่ละประเด็นเพื่อความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

·        กรณีศึกษา

o   ตัวอย่างจริงเพื่อศึกษาและหารือร่วมกัน

·        กิจกรรมการประยุกต์แนวทางเพื่อนำกลับไปใช้ได้ทันที

 

บรรยายโดย

อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)


ค่าอบรมหลักสูตรละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

60 % ทฤษฎี

30 % เวิร์คช็อป

10 % ถาม-ตอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/training/Negotiation-Feb13/Outline.pdf


สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล