SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3 พร้อมเฟ้นหาเยาวชนดีเด่น หวังสร้างบล็อกเกอร์รุ่นใหม่ เพื่อโปรโมทเอกลักษณ์จังหวัดระยอง

จากความสำคัญบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนวัดป่าประดู จำนวนรวม 50 คน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนดีเด่น หรือบล็อกเกอร์รุ่นใหม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง จากดำเนินโครงการ 2 รุ่นที่ผ่านได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก โครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับศักยภาพของเยาวชนด้านการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์ผ่านดิจิทัลมีเดีย พร้อมจัดประกวดผลงานเพื่อเฟ้นหาผู้มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น เข้ารับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต่อไป
 

ภายในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง 1 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานในงาน ร่วมด้วย นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด โดยมี นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC นำคณะผู้บริหารและพนักงาน คณะครูอาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทำพิธีมอบชุดตรวจ Rapid COVID-19 Antigen Test จำนวนรวมกว่า 700 ชุดให้กับโรงเรียนทั้งสองที่เข้าร่วมอบรมที่ผ่านมา

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า “SPRC จัดโครงการอบรมเยาวชน Youth Bloggers โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทความ การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว พร้อมพัฒนาความสามารถของเยาวชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถของเยาวชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ สามารถนำไป ใช้งานและสามารถสร้างรายได้ได้จริง ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะด้านอื่นที่นอกเหนือการเรียน
 

ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น อันมีผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการอบรม จะมีการประกวดผลงาน และตัดสินมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ ประเภทภาพถ่ายและวิดีโอ ที่มีการนำเสนอถ่ายทอดเรื่องราวในแต่ละรุ่น โดยผู้ชนะจากแต่ละรุ่น จะมีการนำผลงานมาตัดสินเพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเข้ารับโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

“หวังว่าน้องๆ ที่เข้าอบรมนี้ จะได้รับประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระยอง ทั้งด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่ภาพประทับใจให้ผู้ที่รับชม และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองต่อไป” นายจิระศักดิ์ กล่าว
 

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม ทั้งยังมีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล มีประวัติศาสตร์และวิถีการดำเนินชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทะเลมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีของดีประจำเมืองระยองที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เกาะเสม็ดกะปิระยอง สวนผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ชายหาดและท้องทะเลยังได้รับการชื่นชมถึงความสวยงามและเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากได้ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่ถ่ายภาพ และการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ยิ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การนำเสนอเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์และปลอดภัยได้นั้น สมควรได้รับการอบรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบอันดีงามของจังหวัดระยอง
 

“ผมหวังว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และต่อยอดทักษะต่างๆ นำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นำรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ขอขอบคุณ SPRC ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองอีกด้วย” ปลัดจังหวัดระยอง กล่าว

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3
SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

สำหรับเนื้อหาการอบรมในวันแรก ประกอบด้วย การอบรม เขียนบทความเล่าเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การถ่ายภาพ และคลิปวิดีโอ การลงพื้นที่ถ่ายทำ ถ่ายรูป และวิดีโอเก็บข้อมูล กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด และกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ ในวันที่สอง น้องๆ ได้เข้าร่วม GROUP FACEBOOK YOUTH BLOGGERS เพื่อนำเสนอข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว บทความ รูปถ่าย และคลิปวิดี โอ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชี่ยลมีเดียของตนเอง แล้วแชร์ผลงาน GROUP จากนั้น มีการตัดสินและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะประเภท ภาพถ่ายและวิดีโอ และประเภทการนำเสนอถ่ายทอดเรื่องราว ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำ รุ่นที่ 3

1. รางวัลประเภทภาพถ่ายดีเด่น ได้แก่ผลงานของนายฐนกร โพธิ์ปาน จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ ซึ่งได้นำเสนอในรูปแบบของภาพเล่าเรื่องที่มีการจัดองค์ประกอบของภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของ สมาคมหมู่บ้านประมง ปากคลองตากวน อันเป็นหมู่บ้านประมงพื้นถิ่นของจังหวัดระยอง

2. ประเภทเนื้อหาดีเด่น ได้แก่ผลงานของนายธนัทภัทร พรหมทอง จากโรงเรียนระยองวิทยาคม ที่สะท้อนถึงความพยายามของผู้เขียนในการเข้าถึงชุมชน การสืบค้นข้อมูล และเรียงร้อยเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ ทั้งการจัดลำดับเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ที่ทั้งถูกต้องครบถ้วน นำเสนอออกมาในแบบฉบับของตน

3. ประเภทนำเสนอดีเด่นภาพดีเด่น ได้แก่ผลงานของนางสาวสุวภัทร สกุลกล้า จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ ที่มีชื่อว่า “บ้านน้อยๆของหอยแมลงภู่” ผลงานดังกล่าวเรียงร้อยในรูปแบบการเล่าเรื่องในเชิงเปรียบเทียบการเพาะพันธ์หอยแมลงภู่แบบเดิม กับการเพาะเลี้ยงผ่านทุนหรือถัง ทำให้เห็นภาพและสนุกไปกับเรื่องราวที่นำเสนอ

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อผ่านดิจิทัลคอนเทนต์แล้ว ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนมุมมอง จินตนาการ และความสามารถของเยาวชนไทยที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่ง SPRC มีความมั่นใจว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน และสื่อสารถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดระยองในบทบาทของ “เยาวชนบล็อกเกอร์” ต่อไป ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3

SPRC ต่อยอดโครงการ “YOUTH BLOGGERS” จัดอบรมรุ่นที่ 3