บีทีเอส กรุ๊ปฯ ส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร โดยสนับสนุนการให้คุณค่ากับความแตกต่างของแต่ละบุคคล และเปิดกว้างให้ทุกคนได้รับโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม และการยอมรับอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมกันสร้างบีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้เป็นองค์กร Borderless Transform Solutions