ลูกจ้างทุพพลภาพ ปลื้ม "รมว.สุชาติ" ส่ง "คณะที่ปรึกษา" เยี่ยมถึงบ้านพัก

ลูกจ้างทุพพลภาพ ปลื้ม "รมว.สุชาติ" ส่ง "คณะที่ปรึกษา" เยี่ยมถึงบ้านพัก

"สุชาติ" รมว.แรงงาน แสดงความห่วงใย ส่งคณะที่ปรึกษา เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้านพัก สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพและครอบครัวในพื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และนางสาวปาริชาต พิพัฒน์วัชรโสภณ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ลูกจ้างทุพพลภาพ ปลื้ม "รมว.สุชาติ" ส่ง "คณะที่ปรึกษา" เยี่ยมถึงบ้านพัก

ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพ โดยได้รับมอบหมาย พร้อมท่านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และคณะลงพื้นที่เพื่อมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพและครอบครัวตามนโยบายกระทรวงแรงงาน 

สำหรับรายแรก ได้แก่ นายเอี้ยงง้วน แซ่นิ้ม อายุ 77 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือด ในสมองแตก แขน-ขา อ่อนแรง อัมพฤกษ์ซีกขวา สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์เงินทดแทน การขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,999 บาท เงินบำเหน็จชราภาพเบื้องต้น 1,920 บาท และค่ารักษาพยาบาลทุกเดือน พร้อมค่าเดินทาง

ลูกจ้างทุพพลภาพ ปลื้ม "รมว.สุชาติ" ส่ง "คณะที่ปรึกษา" เยี่ยมถึงบ้านพัก

รายที่ 2 ได้แก่ นายกีรติ ฟักเจริญอายุ 67 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก แขน-ขา อ่อนแรง สามารถลุกยืน ทรงตัวและเดินได้ แต่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย พูดสื่อสารได้ สำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2553 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท เงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล เป็นจำนวนเงิน 26,010.81 บาท และค่ารักษาพยาบาลทุกเดือน พร้อมค่าเดินทาง นอกจากนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม