"ชัชชาติ" ชง เพิ่มสัดส่วนผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ดัน พระราม2 พื้นที่ต้นแบบ

"ชัชชาติ" ชง เพิ่มสัดส่วนผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ดัน พระราม2 พื้นที่ต้นแบบ

"ชัชชาติ" ปั่นสามล้อถีบ หาเสียงย่านบางขุนเทียน เล็ง ดัน พระราม2 ซ.69 เป็น1ใน3พื้นที่ต้นแบบ จัดการหาบเร่แผงลอย อยู่ร่วมพื้นที่สาธารณะได้ แนะ เพิ่มสัดส่วนผู้ค้า ชี้ มีหลายรูปแบบการจัดการ ต้องมี คกก.ดูแล ชง ฟังความเห็นปชช. ทางออนไลน์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 ปั่นสามล้อถีบแจกแผ่บพับหาเสียงพื้นที่เขตบางขุนเทียน พร้อมหารือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและวินมอเตอร์ไซค์ ชูพื้นที่การค้า ถ.พระราม 2 ซอย 69 เป็น 1 ใน 3 พื้นที่ต้นแบบจัดการหาบเร่แผงลอยที่สามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่สาธารณะได้

โดยนายชัชชาติ เสนอเพิ่มสัดส่วนผู้ค้าแผงลอย ประชาชนในพื้นที่ เข้าคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต ร่วมกำหนดรูปแบบพื้นที่แผงลอยที่เหมาะสม สอดคล้องเอกลักษณ์พื้นที่ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

นายชัชชาติ กล่าวว่า พื้นที่การค้าพระราม 2 ซอย 69 เป็น 1 ใน 3 พื้นที่แผงลอยนำร่องที่ กทม. เข้ามาจัดการเช่นเดียวกับในพื้นที่อารีย์ ซอย 1 และอ่อนนุช 77 ทั้งนี้ บริเวณปากซอย 69 ถ.พระราม 2 สามารถจัดสรรพื้นที่การค้าโดยไม่กีดขวางทางเท้า โดยตีเส้นสีขาวแบ่งพื้นที่ทางเท้ากับพื้นที่การค้า รวมทั้งพื้นที่ซุ้มรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อถีบอย่างชัดเจน ถือเป็นต้นแบบพื้นที่แผงลอยที่อยู่ร่วมกับพื้นที่สาธารณะได้ มีประโยชน์กับประชาชนโดยรอบที่ส่วนใหญ่อาศัยในเคหะชุมชนและเป็นผู้มีรายได้น้อย 

ด้านนโยบายการจัดการพื้นที่แผงลอย นายชัชชาติ เสนอ กทม. พัฒนาการมีส่วนร่วมของของภาคประชาชน โดยพิจารณาเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต เพื่อให้ตัวแทนผู้ค้า ตัวแทนประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ มีอิสระในการกำหนดลักษณะและจำนวนแผงค้าที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ ตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในพื้นที่ด้วย 

“การจัดการหาบเร่แผงลอยไม่ได้มีต้นแบบเดียว เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นต้องมีคณะกรรมการฯ เข้ามาจัดการและดูแล จริงๆ ควรดูแลผู้ค้าที่เป็นชุมชนในพื้นที่ก่อนเพราะชุมชนจะช่วยดูแลพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไม่ไกลบ้าน และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย” นายชัชชาติ กล่าว 

นอกจากนี้ นายชัชชาติ ยังเสนอให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ถึงแนวทางจัดการพื้นที่แผงลอย เพิ่มการแผยแพร่ข้อมูลพื้นที่การค้าให้โปร่งใส ตั้งแต่วิธีการกำหนดลักษณะของพื้นที่ค้า จำนวนและประเภทการค้า รวมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาลักษณะร้านค้า เช่น ลักษณะสีของร้าน ร่ม ให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตกำหนด เช่น พื้นที่ที่อารีย์ซอย 1 ซึ่งเป็นต้นแบบความร่วมมือจัดการระหว่างรัฐและเอกชน 

ทั้งนี้ นายชัชชาติเดินหาเสียงในพื้นที่พระราม 2 ตั้งแต่ช่วงเช้า เริ่มต้นจากตลาดเช้าหน้าโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เคหะชุมชนธนบุรี ต่อเนื่องมาที่ตลาดมารวย ก่อนข้ามสะพานลอยถ.พระราม 2 สังเกตสภาพการจราจร จากนั้นพูดคุยกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเต๋าเต๋อ และพบประชาชนอีกหลายแห่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา 9 มิติ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป ปัจจุบันชัชชาติมีนโยบายมากกว่า 200 เรื่องแล้ว