เช็คชื่อ! กกต.ประกาศทางการ รับรองผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา”

เช็คชื่อ! กกต.ประกาศทางการ รับรองผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา”

กกต.ออกประกาศรับรองผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-นายกเมืองพัทยา-สม.” เป็นทางการ พบตัดสิทธิ “เดชไกร บุนนาค” เหตุถือหุ้นสื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. “ก้าวไกล” เขตดุสิตโดนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่ได้รับสมัคร และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 
    
โดยพบว่า บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มี 31 ราย ประกาศรับสมัครจำนวน 30 ราย ไม่ได้รับสมัคร 1 ราย คือนายเดชไกร บุนนาค ผู้สมัครหมายเลข 19 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546)

ส่วนผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต มีผู้ไม่ได้รับสมัคร 3 ราย ได้แก่ 

นายอติเทพ จาวลาห์ หมายเลข 10 ผู้สมัคร ส.ก.เขตดุสิต เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา 49 (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ เป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปี

นายพีรพล กนกวลัย หมายเลข 7 ผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท พรรคก้าวไกล เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ท่องธรรมชาติ” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2537)

ทั้งนี้ทีมสื่อสาร พรรคก้าวไกล แจ้งว่า ในเวลา 13.00 น. วันที่ 12 เม.ย. 2565 นายพีรพล กนกวลัย จะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นอุทธรณ์การถูกตัดสิทธิเป็นผู้สมัคร ส.ก.ดังกล่าว

น.ส.ณัฐวีณ์ เปาชัย หมายเลข 7 ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางนา เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (20) เนื่องจากเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ (ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

เช็คชื่อ! กกต.ประกาศทางการ รับรองผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา”

เช็คชื่อ! กกต.ประกาศทางการ รับรองผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา”

เช็คชื่อ! กกต.ประกาศทางการ รับรองผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา”

ส่วนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งนั้น พบว่า กกต.รับรองผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ราย ส่วน สม. ไม่รับรอง 1 ราย คือ น.ส.เกศิณี บุญมี ผู้สมัครหมายเลข 16 ในเขตเลือกตั้งที่ 2

เช็คชื่อ! กกต.ประกาศทางการ รับรองผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา”