ทรัพย์สิน 87 ล้าน! “เกียรติภูมิ” ปลัด สธ. “คู่สมรส” มีทองแท่งล้านเศษ

ทรัพย์สิน 87 ล้าน! “เกียรติภูมิ” ปลัด สธ. “คู่สมรส” มีทองแท่งล้านเศษ

ทรัพย์สินรวม 87 ล้านบาท! “เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขับเบ๊นซ์ “คู่สมรส” ถือครอง “ทองคำแท่ง” หนัก 35 บาท รวมมูลค่าล้านบาทเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายเกียรติภูมิ แจ้งมีทรัพย์สิน 50,967,116 บาท ได้แก่ เงินฝาก 17,458,830 บาท เงินลงทุน 14,552,126 บาท ที่ดิน 13.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,560,000 บาท ยานพาหนะ 3.7 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 196,160 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวม 2,724,385 บาท เป็นเงินเดือน 2,012,385 บาท ค่าเบี้ยประชุม 640,000 บาท ค่าเช่าห้องชุด 72,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,300,000 บาท

ส่วนนางรัจริน วงศ์รจิต คู่สมรส มีทรัพย์สิน 36,202,005 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,294,611 บาท เงินลงทุน 3,353,394 บาท ที่ดิน 7 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11.4 ล้านบาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 102,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,550,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 72,000 บาท เป็นค่าเช่าห้องชุด มีรายจ่ายรวม 50,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 87,169,122 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สิน 87 ล้าน! “เกียรติภูมิ” ปลัด สธ. “คู่สมรส” มีทองแท่งล้านเศษ

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายเกียรติภูมิ และคู่สมรส แจ้งถือครองรถยนต์ BENZ 3 คัน และรถตู้ Hyundai 1 คัน รวมมูลค่า 4.2 ล้านบาท ขณะที่นางรัจริน ถือครองทองคำแท่งหนัก 35 บาท ได้มาระหว่างปี 2555-2563 รวมมูลค่า 1,050,000 บาท ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ และนาฬิกา

ปัจจุบันนายเกียรติภูมิ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ก่อนหน้านี้ปี 2559 เป็นรองปลัดกระทรวงฯ ปี 2560 เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561 เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต