สมบัติ 109 ล้าน! “พ.ต.ท.วรรณพงษ์” อธิบดีกรมพินิจฯ-รายได้ปีล่าสุด 20 ล้าน

สมบัติ 109 ล้าน! “พ.ต.ท.วรรณพงษ์” อธิบดีกรมพินิจฯ-รายได้ปีล่าสุด 20 ล้าน

ทรัพย์สินรวม 109 ล้านบาท! “พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์” ดำรงตำแหน่ง 3 ปี จาก ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์-อธิบดีกรมพินิจฯ เก็บเงินฝาก 19.8 ล้านบาท ขายรถ 2 คัน 3.9 ล้านบาท ขายคอนโดฯ 4.1 ล้านบาท ขายทะเบียนรถยนต์ 1.8 ล้านบาท แม่ให้เงินค่าเล่าเรียนหลาน 3 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถึงอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 81,078,112 บาท ได้แก่ เงินฝาก 19,855,454 บาท เงินลงทุน 22,814,505 บาท ที่ดิน 4,500,600 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 19,544,807 บาท ยานพาหนะ 3 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 4,210,830 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 7,151,914 บาท มีหนี้สิน 2,884,465 บาท

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 20,074,200 บาท เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน 1.8 ล้านบาท เบี้ยประชุม 20,000 บาท เงินปันผล 3 แสนบาท ขายรถยนต์ 2 คัน 3.9 ล้านบาท ขายคอนโดฯ 2 แห่ง 4.1 ล้านบาท ขายทะเบียนรถยนต์ 1.8 ล้านบาท ขายที่ดินปากช่อง 1.2 ล้านบาท ที่ดินรับให้/มรดก 154,200 บาท มารดาให้อุปการะเล่าเรียนหลาน 3 ล้านบาท น้องสาวแบ่งให้จากการขายที่ดินบิดา 2 ล้านบาท ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อปีประมาณ 1.8 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 2,302,458 บาท

ส่วนนางอินทิรา คชรักษ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 24,134,162 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7,591,595 บาท เงินลงทุน 232,300 บาท ที่ดิน 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,306,700 บาท ยานพาหนะ 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,633,017 บาท ทรัพย์สินอื่น 8,370,550 บาท หนี้สิน 187,790 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 5,661,024 บาท เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน 593,436 บาท ที่ดินรับให้/มรดก 4,306,700 บาท ประกันชีวิตและบำนาญ (จากบิดา) 760,888 บาท มีรายจ่ายรวม 476,948 บาท

ส่วนบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 3,925,428 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,028,018 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,897,409 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 562,089 บาท เป็นการยกเลิกไถ่ถอนประกันชีวิต (ปี 2563) ทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 401,925 บาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 109,137,703 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,072,255 บาท

สมบัติ 109 ล้าน! “พ.ต.ท.วรรณพงษ์” อธิบดีกรมพินิจฯ-รายได้ปีล่าสุด 20 ล้าน

สำหรับ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ ก่อนหน้านี้เคยเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ต่อมาระหว่างปี 2558-2561 ถูกโยกเป็นรอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นปี 2561-2563 เป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมพินิจฯ