ทรัพย์สินรวม 82 ล้าน! “พล.อ.ชูชาติ” อดีตรองปลัดกลาโหมนั่ง “ผอ.สปท.”

ทรัพย์สินรวม 82 ล้าน! “พล.อ.ชูชาติ” อดีตรองปลัดกลาโหมนั่ง “ผอ.สปท.”

ทรัพย์สินรวม 82 ล้านบาท! “พล.อ.ชูชาติ บัวขาว” อดีตรองปลัดกลาโหม มานั่งเก้าอี้ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีสร้อยคอทองคำ 1.6 แสนบาท “ภริยา” สะสมทองคำแท่ง-ทองรูปพรรณ-นาฬิกาโรเล็กซ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว กรณีเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สปท.)

พล.อ.ชูชาติ แจ้งมีทรัพย์สิน 51,959,555 บาท ได้แก่ เงินฝาก 15,409,943 บาท เงินลงทุน 15,020,803 บาท ที่ดิน 10,025,000 บาท ยานพาหนะ 9 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 810,809 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,043,000 บาท มีหนี้สิน 9,496,871 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 4,491,954 บาท เป็นเงินเดือน 3,352,680 บาท ค่าตอบแทน 6 แสนบาท ดอกเบี้ยฝากสหกรณ์ 124,535 บาท ดอกเบี้ยฝากออมทรัพย์ 61,108 บาท เงินปันผล 103,631 บาท บำเหน็จดำรงชีพ 2 แสนบาท รายจ่ายรวม 2,073,950 บาท

ส่วน พญ.จิตสุดา บัวขาว มีทรัพย์สิน 30,459,090 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,653,547 บาท เงินลงทุน 869,034 บาท ที่ดิน 11,617,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,150,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,112,757 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,056,250 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 764,069 บาท เป็นเงินเดือน 562,069 บาท ดอกเบี้ยฝากออมทรัพย์ 62,000 บาท เงินปันผล 1.4 แสนบาท รายจ่ายรวม 1,280,000 บาท 

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 82,418,645 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,496,871 บาท

ทรัพย์สินรวม 82 ล้าน! “พล.อ.ชูชาติ” อดีตรองปลัดกลาโหมนั่ง “ผอ.สปท.”

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พล.อ.ชูชาติ แจ้งถือครองอาวุธปืน 3 กระบอก ได้มาระหว่างปี 2553-2564 รวม 1.3 แสนบาท สร้อยคอทองคำ หนักรวม 6 บาท 2 เส้น ได้มาระหว่างปี 2534-2561 รวม 168,000 บาท เป็นต้น ส่วน พญ.จิตสุดา มีนาฬิกาโรเล็กซ์ ได้มาปี 2562 มูลค่า 675,000 บาท อีกเรือนโรเล็กซ์ ได้มาปี 2562 เช่นกัน มูลค่า 4.8 แสนบาท ทองคำแท่ง หนัก 25 บาท รวม 5 แท่ง ได้มาระหว่างปี 2550-2560 รวม 696,250 บาท ทองรูปพรรณ หนัก 10 บาท ได้มาปี 2536-2561 รวม 2.8 แสนบาท ชุดเครื่องเพชร (สังวาล, ต่างหู, จี้, แหวน) 1 ชุด มูลค่า 3.7 แสนบาท เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2560 พล.อ.ชูชาติ เป็นรองเสนาธิการทหารบก ปี 2561 ถูกโยกเป็นรองเสนาธิการทหาร ปี 2562 ขึ้นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี 2563 ถูกโยกอีกครั้งเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม กระทั่งเกษียณอายุราชการ