ทรัพย์สินรวม 360 ล้าน! “ณัฐฎ์จารี” เลขาฯ ครม.-คู่สมรสเศรษฐีที่ดิน มี ภ.บ.ท.5

ทรัพย์สินรวม 360 ล้าน! “ณัฐฎ์จารี” เลขาฯ ครม.-คู่สมรสเศรษฐีที่ดิน มี ภ.บ.ท.5

ทรัพย์สินรวม 360 ล้านบาท! “ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์” เลขาฯ ครม. เศรษฐินีที่ดิน 200 ล้านบาท ถือครอง ภ.บ.ท.5 จ.โคราช 3 รายการ คู่สมรส “อธิบดีกรมศุลกากร” สะสมรถหรู พระเครื่อง ปืน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย ครบ 3 ปี 

นางณัฐฏ์จารี พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ (อธิบดีกรมศุลกากร) คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 360,065,832 บาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 167,298 บาท 

แบ่งเป็น ทรัพย์สินของนางณัฐฏ์จารี มูลค่า 29,895,108 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 826,332 บาท เงินลงทุน 29,731 บาท ที่ดิน 2 รายการ ในพื้นที่กทม. มูลค่า 17,055,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด มูลค่า 5,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน ประกอบด้วยประกันชีวิต 2 รายการ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มูลค่า 2,484,043 บาท ทรัพย์สินอื่น มูลค่า 4,500,000 บาท หนี้สิน 167,298 บาท โดยแจ้งว่าเป็นเงินเบิกเกินบัญชี

ส่วนทรัพย์สินนายพชร อนันตศิลป์ คู่สมรมูลค่า 327,338,626 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 24,888,741 บาท เงินลงทุน 29,329,096 บาท ที่ดิน 24 รายการ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เขตพระโขนง เขตประเวศ กทม. อ.เมืองสมุทรสงคราม  มูลค่า 203,309,825 บาท ซึ่งระบุการได้มาทั้งจากการให้และการซื้อ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 รายการ ประเภทห้องชุด 2 รายการ ตึกเดี่ยว 3 รายการในพื้นที่ เขตสวนหลวง กทม. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มูลค่ารวม 44,300,000 บาท ยานพาหนะ 5 รายการ รถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ 2 คัน รถยนต์ BMW 1 คัน รถยนต์ Volkswagen 1 คัน และรถยนต์ Isuzu 1 คัน มูลค่า 15,230,000 บาท 

สิทธิและสัมปทาน ประกอบด้วยประกันชีวิต 3 รายการ ภ.บ.ท.5 ในพื้นที่ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 3 รายการ และกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ มูลค่า 4,019,383 บาท ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 6,261,580 บาท ขณะที่ทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวม 2,832,098 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 2,082,098 บาท สิทธิและสัมปทาน ซึ่งเป็นประกันชีวิต 3 รายการ มูลค่ารวม 750,000 บาท 

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางณัฐฏ์จารี และคู่สมรส แจ้งถือครอง อาวุธปืน 7 กระบอก พระเลี่ยมทอง 3 องค์มูลค่า 1,000,000 บาท เข็มขัด 1 เส้น มูลค่า 600,000 บาท แหวน 6 วง มูลค่า 5,000,000 บาท ต่างหู 1 คู่ 200,000 บาท นาฬิกา 16 เรือน มูลค่า 3,000,000 บาท เป็นต้น
 
นางณัฐฏ์จารี แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 4,168,673 บาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน 1,871,840 บาท เบี้ยประชุม 2,296,833 บาท ค่าใช้จ่ายต่อปี 480,000 บาท 

ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 10,539,614 บาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน 3,056,492 บาท เบี้ยประชุม 5,674,426 บาท ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง 480,000 บาท ค่าเช่าที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม 1,328,695 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อปี 1,800,000 บาท