เป็นทางการ! แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการ กกต.คนใหม่ นั่งเก้าอี้นาน 5 ปี

เป็นทางการ! แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการ กกต.คนใหม่ นั่งเก้าอี้นาน 5 ปี

ประธาน กกต.ลงนามแต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เป็น "เลขาฯ กกต." คนใหม่แล้ว ดำรงตำแหน่งยาว 5 ปี มีผล 1 เม.ย. 2565-31 มี.ค. 2570

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งนายแสวง บุญมี เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่แล้ว

โดยคำสั่ง กกต. ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 31 มี.ค.2565

จึงแต่งตั้งนายแสวง บุญมี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2570