กกต.มติเอกฉันท์! “แสวง บุญมี” นั่งเก้าอี้เลขาฯ คนใหม่ - “พล.ต.อ.ชยพล” พ่าย

กกต.มติเอกฉันท์! “แสวง บุญมี” นั่งเก้าอี้เลขาฯ คนใหม่ - “พล.ต.อ.ชยพล” พ่าย

มติเอกฉันท์! กกต.เลือก “แสวง บุญมี” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กกต.คนใหม่ เตรียมเสนอสัญญาจ้างต่อไป “พล.ต.อ.ชยพล” ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจ พ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาธิการ กกต.) คัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

โดยที่ประชุม กกต. มีมติเอกฉันท์คัดเลือกให้ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.

ในการนี้ สำนักงาน กกต. จะเสนอประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.ให้ประธาน กกต.ลงนาม และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกจากตำแหน่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก และสำนักงาน กกต.จะได้เสนอสัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งให้ กกต.พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ต่อไป

กกต.มติเอกฉันท์! “แสวง บุญมี” นั่งเก้าอี้เลขาฯ คนใหม่ - “พล.ต.อ.ชยพล” พ่าย

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเลขาธิการ กกต. มี 2 ราย ได้แก่ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. และ พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์