สรุปเบอร์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. "วิโรจน์" เบอร์ 1 "ชัชชาติ" เบอร์ 8

สรุปเบอร์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. "วิโรจน์" เบอร์ 1 "ชัชชาติ" เบอร์ 8

สรุปเบอร์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. รับสมัครวันแรก "วิโรจน์" เบอร์ 1 "ชัชชาติ" เบอร์ 8 ใครได้หมายเลขไหนใช้หาเสียงเช็คทั้งหมดที่นี่

วันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. 2 เขตดินแดง ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภา กทม.ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย.2565 ได้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกพร้อมจับหมายเลขใช้หาเสียงและเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นมา "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุปลำดับการยื่นใบสมัครของ ผู้สมัครได้ดังนี้

สรุปเบอร์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. "วิโรจน์" เบอร์ 1 "ชัชชาติ" เบอร์ 8

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคก้าวไกล ได้หมายเลข 1

พันโทหญิงฐิฎา รังสิตพล มานิตกุล ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 2 

นายสกลธี ภัททิยกุล ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 3

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 4 

นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 5

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 6

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 7

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 8

น.ส.วัชรี วรรณศรี ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 9

นายศุภชัย ตันติคมน์ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 10 

น.ต.ศิธา ทิวารี ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคไทยสร้างไทย ได้หมายเลข 11

นายประยูร ครองยศ ลงเลือกตั้งในนามพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้หมายเลข 12

นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 13

นายธเนตร วงษา ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 14

พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 15

น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 16 

นายอุเทน ชาติภิญโญ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 17 

นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 18 

นายไกรเดช บุนนาค ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 19 

นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ได้หมายเลข 20 

เลือกตั้งผู้ว่ากทม

อ่านประกอบ : กทม.แถลงสรุปครึ่งวันเช้า มาสมัครผู้ว่าฯกทม. 17 คน ส.ก. 327 คน