“พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” เลขาฯ สมช.ทรัพย์สิน 28 ล้าน – พระเครื่อง 28 องค์ 4 ล้าน

“พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” เลขาฯ สมช.ทรัพย์สิน 28 ล้าน – พระเครื่อง 28 องค์ 4 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 28 ล้านบาท! “พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” เลขาธิการ สมช. สะสมพระเครื่อง 28 องค์ 4 ล้านบาท มีบ้านกรรมสิทธิ์ร่วม “คู่สมรส” 10 ล้านบาท ขับ Toyota Lancruiser Prado ได้มา 27 ก.ย. 64 มูลค่า 3.4 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถึงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

พล.อ.สุพจน์ แจ้งมีทรัพย์สิน 16,242,362 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 157,822 บาท เงินลงทุน 586,708 บาท ที่ดิน 911,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท ยานพาหนะ 3,450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,336,432 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4.5 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,350,065 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,403,552 บาท เป็นเงินเดือน 965,110 บาท เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ 504,000 บาท เงินค่าตอบแทนรถ 82,000 บาท เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ 28,680 บาท เงินเบี้ยประชุมต่าง ๆ 154,050 บาท รายได้จากการขายรถ 5.5 แสนบาท รายได้จากการขายหุ้น 119,712 บาท มีรายจ่ายรวม 1,128,435 บาท

ส่วนนางสุภางค์ มาลานิยม คู่สมรส มีทรัพย์สิน 12,323,254 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 323,914 บาท เงินลงทุน 589,400 บาท ที่ดิน 826,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,150,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 223,540 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,110,000 บาท มีหนี้สิน 3,851,735 บาท เป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,607,200 บาท เป็นเงินเดือน 1,027,200 บาท รายได้จากการขายทรัพย์สินอื่น 5.8 แสนบาท รายจ่ายรวม 1,071,735 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 28,565,617 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,201,801 บาท

“พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” เลขาฯ สมช.ทรัพย์สิน 28 ล้าน – พระเครื่อง 28 องค์ 4 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พล.อ.สุพจน์ และนางสุภางค์ แจ้งถือครองบ้านพัก เป็นตึก 2 ชั้นร่วมกัน ตั้งอยู่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้มาเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2557 มูลค่ารวม 10 ล้านบาท นอกจากนี้ พล.อ.สุพจน์ ยังถือครองรถยนต์ Toyota Lancruiser Prado ได้มาเมื่อ 27 ก.ย. 2564 มูลค่า 3,450,000 บาท สะสมพระเครื่อง 28 องค์ ได้มาระหว่างปี 2510-2560 มูลค่ารวม 4 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ พล.อ.สุพจน์ ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการกองทัพไทยมาโดยตลอด โดยปี 2559 เป็นรองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายสากล ปี 2560 เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ เสนาธิการทหาร ปี 2561 เป็นเจ้ากรมยุทธการทหาร ปี 2562 เป็นรองเสนาธิการทหาร ปี 2563 เป็นเสนาธิการทหาร กระทั่งปี 2564 ถูกโยกมาเป็นเลขาธิการ สมช. ขณะที่นางสุภางค์ คู่สมรส ปัจจุบันเป็น Nursing Specialist 7 Medical ประจำบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)