“จุรินทร์” ควง “ดร.เอ้” โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำ ชูความพร้อมเลือกตั้งทุกสนาม

“จุรินทร์” ควง “ดร.เอ้” โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำ ชูความพร้อมเลือกตั้งทุกสนาม

13 มี.ค. “จุรินทร์” ควง “สุชัชวีร์” ร่วมเสวนาโชว์วิสัยทัศน์ผู้นำประเทศ ชูความพร้อมเลือกตั้งทุกสนาม “ชัยชนะ” มั่นใจคน กทม.หนุนส่งนั่งเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กทม.” เชื่อคนวางใจในภาพลักษณ์ของ ปชป.

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2565 นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีผลการสำรวจของสำนักโพลต่าง ๆ ที่ระบุว่า นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ปชป. ตามหลังว่าที่ผู้สมัครฯรายอื่นๆ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นวิจารณญาณของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่านโพล แต่อย่างไรก็ตาม นายสุชัชวีร์ และทีมงานว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรค ยังเดินหน้าทำงาน พร้อมกับผลักดันนโยบายในด้านต่างๆ ให้กับชาว กทม.ในทุกมิติ เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีแนวคิดนโยบาย “เงินเต็มบ้าน งานเต็มมือ” ด้วยการจัดทำกองทุนเพื่อการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ลดอัตราการว่างงาน 50 สัปดาห์ 50 เทศกาลเขต ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้โชว์ของดีประจำเขต ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อเป็นการสร้างรายและประกาศถึงความภูมิใจในอัตลักษณ์ของผู้คนในแต่ละเขต

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการคืนวันจันทร์ให้กับพ่อค้าแม่ขาย เพื่อสร้างผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและช่วยกันรักษาความสะอาดบนทางเท้า เป็นวงจรสามเหลี่ยมระหว่าง ประชาชน เจ้าหน้าเทศกิจ และพ่อค้าแม่ขาย การเพิ่มเงินดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก 20 บาท เป็น 40 บาท และนโยบายเชื่อมทางจักรยานลอยฟ้าเข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง และเป็นการแก้ไขปัญหาพลังงานที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายอีกมากมายที่จะผลักดันเพื่อจะเปลี่ยน กทม. ให้ดีกว่าเดิม ซึ่งถือว่าเรื่องนโยบายของพรรค มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง

นายชัยชนะ กล่าวด้วยว่า พรรค ปชป.ยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. ที่คาดว่า จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ มาตลอด 30 ปี มีแนวนโยบายที่ชัดเจน และเป็นบุคคลที่พร้อมให้มีการตรวจสอบในเรื่องราวต่างๆ ที่มีการตั้งข้อสงสัย และตัวผู้สมัคร ส.ก.ที่มีครบ 50 คน 50 เขต ซึ่งแต่ละคนก็มีความหลากหลาย เช่น อดีต ส.ก. ที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีของชาวบ้านในพื้นที่ นักการเมืองที่มีบทบาทในระดับชาติ ทายาทนักการเมืองที่ทำงานในพื้นที่อยู่เสมอ รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาในพรรคที่ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับนายสุชัชวีร์ และพรรค ปชป.

“ผมเชื่อว่า หากชาวกรุงเทพฯ เลือกพรรคปชป. ก็จะได้นายสุชัชวีร์ และทีมงานส.ก. ของพรรค มาทำงานรับใช้คนกรุงเทพฯ ตามที่ได้ประกาศตัวมาอย่างชัดเจน แต่ถ้าหากเลือกผู้สมัครรายอื่นๆ ที่ประกาศตัวเองเป็นอิสระ แต่ชาวบ้านเห็นว่า ที่ต้องเป็นอิสระเพราะไม่ต้องการให้พรรคมาเป็นตัวฉุดคะแนนนิยมของตัวเองแล้ว ก็จะเกิดความลักลั่นในการตัดสินใจของคนกรุงเทพ ดังนั้น พรรคจึงได้ชูแนวทางที่แสดงถึงความชัดเจน ความตั้งใจ และภาพลักษณ์เพื่อตอกย้ำให้คนกรุงเทพฯ เห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและร่วมพัฒนาไปกับคนกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน” นายชัยชนะ กล่าว

ส่วนนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 13 มี.ค. พรรคจะจัดงานภายใต้แนวคิด The 2 Leaders’ Visions เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคลสำคัญของพรรค 2 คนคือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค และ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่า กทม.ในนามพรรค โดยมีสาระสำคัญคือ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ ทั้งในมิติของประเทศ และการบริหารเมืองโดยเฉพาะ กทม. ที่ต้องมีความเชื่อมโยงกัน

นางดรุณวรรณ กล่าวอีกว่า นอกจากประเด็นเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ของนายจุรินทร์ และนายสุชัชวีร์แล้ว ยังมีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน ที่จะมาร่วมงานและแบ่งปันมุมมองด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจเมือง” นำโดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย นายธเนศ วรศรัณย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเจมส์มาร์ทดีเวลอปเมนท์ จำกัด ดร.สิตา สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ Governance and Conflict Mitigation, USAID นายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ เจ้าของนวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอ ที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งการเชิญนักธุรกิจมาร่วมงานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคพร้อมรับฟังมุมมองจากคนทุกกลุ่ม และจะออกแบบนโยบายโดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้

นางดรุณวรรณ กล่าด้วยว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพรรคมีความพร้อมในทุกสนามเลือกตั้ง มีผู้นำและทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และมีแนวนโยบายที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ไว้อย่างครบถ้วน จากประสบการณ์การทำงาน จึงมั่นใจว่าแนวทางของพรรคจะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่มีผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังปะทุและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรคปชป. ภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมได้ผ่านทาง FB Live เพจ Modern BKK https://www.facebook.com/DemBangkok