ชัชชาติ ยืน 1 คนกรุงอยากได้เป็นผู้ว่าฯ ดร.เอ้ คะแนนนิยมร่วง อยู่อันดับ 5

ชัชชาติ ยืน 1 คนกรุงอยากได้เป็นผู้ว่าฯ ดร.เอ้ คะแนนนิยมร่วง อยู่อันดับ 5

นิด้าโพล เผย คนกรุงเทพฯ อยากได้ ชัชชาติ เป็นผู้ว่ามากที่สุด ร้อยละ 38.01 อันดับ 2 ยังไม่ติดสินใจ ตามด้วย อัศวิน วิโรจน์ ส่วน ดร.เอ้ คะแนนนิยมร่วง อยู่อันดับ 5

วันที่ 6 มี.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11” ทำการสำรวจ จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 38.01 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 13.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3 ร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 4 ร้อยละ 8.83 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 5 ร้อยละ 8.61 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

อันดับ 6 ร้อยละ 5.56 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 7 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 3.73 ระบุว่าเป็น   น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 9 ร้อยละ 1.83 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรค พลังประชารัฐ

และร้อยละ 2.74 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และ ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 เดือน ก.พ. 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 26.89 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 15.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3 ร้อยละ 10.44 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 4 ร้อยละ 9.14 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

อันดับ 5 ร้อยละ 8.53 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

อันดับ 6 ร้อยละ 8.45 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 7 ร้อยละ 6.55 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 4.95 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 9 ร้อยละ 2.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 10 ร้อยละ 1.83 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 11 ร้อยละ 1.60  ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

และร้อยละ 2.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครในทีม ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 เดือน ก.พ. 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ชัชชาติ ยืน 1 คนกรุงอยากได้เป็นผู้ว่าฯ ดร.เอ้ คะแนนนิยมร่วง อยู่อันดับ 5