"มท.1"คอนเฟิร์ม! ชง ครม.เคาะเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” คาดหย่อนบัตร 29 พ.ค.

"มท.1"คอนเฟิร์ม! ชง ครม.เคาะเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” คาดหย่อนบัตร 29 พ.ค.

"บิ๊กป๊อก" คอนเฟิร์มชัดเจน! มท.ชงเรื่องให้ ครม.พิจารณาเคาะวันเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา” 8 มี.ค. คาดหย่อนบัตร 29 พ.ค.นี้ หลัง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งครบแล้ว

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565 มีรายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยเตรียมจะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 8 มี.ค. 2565

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า คาดว่าจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2565 ทั้งวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา

วันเดียวกัน ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอเรื่องให้ ครม.แล้ว คาดว่าเข้าที่ประชุม ครม.ในวันที่ 8 มี.ค. 2565 และไม่ทราบการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา จะเป็นวันที่ 29 พ.ค. 2565 หรือไม่ เนื่องจากตามขั้นตอนหลังจาก ครม. อนุมัติ กกต.) มีหน้าที่ประกาศวันเลือกตั้งและส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทันที ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกกต.ทั้งประกาศและกำหนดวันเลือกตั้ง

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ หาก ครม.มีมติเห็นชอบ สำนักเลขาธิการ ครม. จะแจ้งมติ ครม.ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบ โดย กกต.จะต้องจัดประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา หลังจากนั้นผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่น จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ก่อนจะเป็นกระบวนการเปิดรับสมัคร การส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ไล่เรียงไปจนถึงวันเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กกต.วางไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยาไว้ดังนี้

ในวันที่ 8 มี.ค. 2565 กระทรวงมหาดไทย นำเรื่องเสนอต่อ ครม.เพื่อเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม., ส.ก., นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ช่วงวันที่ 9-11 มี.ค. สำนักเลขาธิการครม.แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ กกต.ทราบ

ช่วงวันที่ 21-31 มี.ค. กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง กทม. และเมืองพัทยา โดยภายใน 5 วัน หลังจากกกต.ประกาศฯ ก็จะเริ่มรับสมัคร

ปัจจุบัน สำนักงาน กกต.ประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ใช้เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเลือกตั้ง มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน  ส่วน ส.ก. มี 50 คน ตามจำนวนเขตปกครองทั้ง 50 เขต ที่เป็นเขตเลือกตั้ง 

ขณะที่เมืองพัทยา มีการเลือกนายกเมืองพัทยา 1 คน และสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวม 24 คน