สมบัติ 358 ล้าน! “อธิบดีกรมศุลฯ” เศรษฐีที่ดิน มี ภ.บ.ท.5 - “เมีย” เป็นเลขาฯ ครม.

สมบัติ 358 ล้าน! “อธิบดีกรมศุลฯ” เศรษฐีที่ดิน มี ภ.บ.ท.5 - “เมีย” เป็นเลขาฯ ครม.

เปิดเซฟ 358 ล้าน! “พชร อนันตศิลป์” อธิบดีกรมศุลกากร เศรษฐีที่ดิน 203 ล้าน ถือครองสิทธิและสัมปทานเป็น ภ.บ.ท.5 จำนวน 3 แปลง 1.6 ล้าน ขับ Benz-BMW ส่วน “ณัฐฏ์จารี” คู่สมรสเป็นเลขาฯ ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายพชร อนันตศิลป์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นกรรมการองค์การคลังสินค้า-อธิบดีกรมศุลกากร 

นายพชร แจ้งมีทรัพย์สิน 326,255,001 บาท ได้แก่ เงินฝาก 19,821,354 บาท เงินลงทุน 29,321,543 บาท ที่ดิน 203,309,825 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 44.3 ล้านบาท ยานพาหนะ 15,230,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,010,699 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 10,261,580 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 10,539,614 บาท เป็นเงินเดือน 3,056,492 บาท เบี้ยประชุม 5,674,426 บาท ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง 4.8 แสนบาท ค่าเช่าที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม 1,328,695 บาท มีรายจ่ายรวม 1.8 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 10,539,614 บาท

ส่วนนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ คู่สมรส (ปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) มีทรัพย์สิน 29,846,264 บาท ได้แก่ เงินฝาก 785,839 บาท เงินลงทุน 29,731 บาท ที่ดิน 17,055,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,475,693 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.5 ล้านบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 2,477,619 บาท เป็นเงินฝาก 1,727,619 บาท สิทธิและสัมปทาน 7.5 แสนบาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,168,673 บาท เป็นเงินเดือน 1,871,840 บาท เบี้ยประชุม 2,296,833 บาท มีรายจ่ายรวม 4.8 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 4,168,673 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 358,578,885 บาท ไม่มีหนี้สิน

สมบัติ 358 ล้าน! “อธิบดีกรมศุลฯ” เศรษฐีที่ดิน มี ภ.บ.ท.5 - “เมีย” เป็นเลขาฯ ครม.

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายพชร แจ้งถือครองที่ดิน 24 แปลง รวมมูลค่ากว่า 203 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินรับให้ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยมีหลายแปลงที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ โฉนดเลขที่ 18236 อ.เมือง (บางพระ) จ.ชลบุรี เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 3 ตรว. มูลค่า 64,264,200 บาท โฉนดเลขที่ 18235 อ.เมือง (บางพระ) จ.ชลบุรี เนื้อที่ 3 งาด 45 ตรว. มูลค่า 27.6 ล้านบาท โฉนดเลขที่ 86255 อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 42 ตรว. มูลค่า 20,713,200 บาท โฉนดเลขที่ 180270 อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 40 ตรว. มูลค่า 33,604,00 บาท เป็นต้น

สมบัติ 358 ล้าน! “อธิบดีกรมศุลฯ” เศรษฐีที่ดิน มี ภ.บ.ท.5 - “เมีย” เป็นเลขาฯ ครม.

นอกจากนี้ในส่วนสิทธิและสัมปทาน นายพชรยังแจ้งถือครอง ภ.บ.ท.5 จำนวน 3 แปลง รวมมูลค่า 1.65 ล้านบาท อยู่ใน ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทั้งหมด ได้แก่ เลขสำรวจที่ 137/2554 มูลค่า 1 ล้านบาท เลขสำรวจที่ 138/2554 มูลค่า 2 แสนบาท และเลขสำรวจที่ 133/2554 มูลค่า 4.5 แสนบาท

สมบัติ 358 ล้าน! “อธิบดีกรมศุลฯ” เศรษฐีที่ดิน มี ภ.บ.ท.5 - “เมีย” เป็นเลขาฯ ครม.

ในส่วนของยานพาหนะ นายพชร แจ้งถือครอง 4 คัน มูลค่ารวม 15,230,000 บาท มีทั้ง Mecedes Benz รุ่น G 350D ได้มาเมื่อ 19 ก.พ. 2563 มูลค่า 5.5 ล้านบาท Mercedes Benz รุ่น GLA 200 ได้มาเมื่อ 6 พ.ค. 2558 มูลค่า 2.4 ล้านบาท Volkswagen รุ่น Caravelle 2.0 ได้มา 10 มี.ค. 2558 มูลค่า 3.5 ล้านบาท BMW รุ่น 520D ได้มา 15 ก.พ. 2555 มูลค่า 3,430,000 บาท และ ISUZU ได้มา 2 ส.ค. 2556 มูลค่า 4 แสนบาท

สำหรับนายพชร ถือเป็นหนึ่งใน “ลูกหม้อ” ของกระทรวงการคลัง โดยก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2559-2560 เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2560-2561 เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ ปี 2561-2563 เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทั่งปี 2563 มาเป็นอธิบดีกรมศุลกากร ส่วนนางณัฐฏ์จารี ปัจจุบันเป็นเลขาธิการ ครม.