นิด้าโพล เผย ประชาชน อยากให้ "นายกฯ" ยุบสภา เร็วที่สุด

นิด้าโพล เผย ประชาชน อยากให้ "นายกฯ" ยุบสภา เร็วที่สุด

ผลสำรวจล่าสุดของ นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.79 อยากให้ "นายกฯ" ยุบสภา เร็วที่สุด ชี้ รัฐบาล ไม่มีความมั่นคงเลย

วันที่ 20 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ยุบสภา…เมื่อไรดี” จากการสำรวจเมื่อถามถึง

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการวางแผนยุบสภาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า

 • ร้อยละ 68.09 ระบุว่า นายกฯ ไม่มีแผนจะยุบสภา แต่วางแผนจะอยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566 
 • ร้อยละ 8.91 ระบุว่า ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565
 • ร้อยละ 8.23 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ร้อยละ 6.09 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
 • ร้อยละ 4.95 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565
 • ร้อยละ 3.73 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรยุบสภา พบว่า

 • ร้อยละ 58.79 ระบุว่า นายกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด
 • ร้อยละ 23.38 ระบุว่า นายกฯ ไม่ควรยุบสภาและให้อยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566
 • ร้อยละ 5.18 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ร้อยละ 4.19 ระบุว่า ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565
 • ร้อยละ 3.81 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
 • ร้อยละ 3.43 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565
 • ร้อยละ 1.22 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนี้ พบว่า

 • ร้อยละ 43.11 ระบุว่า ไม่มีความมั่นคงเลย
 • ร้อยละ 33.05 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นคง
 • ร้อยละ 16.38 ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นคง
 • ร้อยละ 7.46 ระบุว่า มีความมั่นคงมาก

 

นิด้าโพล เผย ประชาชน อยากให้ "นายกฯ" ยุบสภา เร็วที่สุด