โพล เผย ‘ชัชชาติ’ ยืน 1 คนกรุงอยากให้เป็นผู้ว่าฯ ดร.เอ้ ความนิยมตก อันดับ 3

โพล เผย ‘ชัชชาติ’ ยืน 1 คนกรุงอยากให้เป็นผู้ว่าฯ ดร.เอ้ ความนิยมตก อันดับ 3

นิด้าโพล เผย ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ นำที่ 1 ผู้ว่าฯ กทม. ตามด้วย .อัศวิน ขวัญเมือง ส่วน ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ความนิยมตก อยู่อันดับ 3

วันที่ 6 ก.พ. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10”

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 3 ร้อยละ 11.03 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 5 ร้อยละ 8.08 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 6 ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 7 ร้อยละ 5.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 8 ร้อยละ 3.55 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 9 ร้อยละ 1.96 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 10 ร้อยละ 1.81 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล

อันดับ 11 ร้อยละ 1.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า

อันดับ 12 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

และร้อยละ 0.83 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ยังไม่ตัดสินใจ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายสกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) น.ส.รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

อันดับ 1 ร้อย 26.96 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 10.65 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3 ร้อยละ 10.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 4 ร้อยละ 9.97 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

อันดับ 5 ร้อยละ 9.67 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 6 ร้อยละ 8.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 7 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

อันดับ 8 ร้อยละ 6.27 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 9 ร้อยละ 2.79 ระบุว่าเป็น ผู้สมัคร ในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 10 ร้อยละ 1.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อันดับ 11 ร้อยละ 1.43 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคกล้า ในสัดส่วนที่เท่ากัน

และร้อยละ 1.51 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครในทีม ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรค   ไทยสร้างไทย และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

โพล เผย ‘ชัชชาติ’ ยืน 1 คนกรุงอยากให้เป็นผู้ว่าฯ ดร.เอ้ ความนิยมตก อันดับ 3