นิด้าโพล เผย ประชาชน เชื่อ ปี 65 ‘บิ๊กตู่’ อยู่ยาว การเมืองวุ่น เศรษฐกิจแย่

นิด้าโพล เผย ประชาชน เชื่อ ปี 65 ‘บิ๊กตู่’ อยู่ยาว การเมืองวุ่น เศรษฐกิจแย่

นิด้าโพล เผย ประชาชน เชื่อ ปี 65 ‘บิ๊กตู่’ จะอยู่ยาว ม็อบสามนิ้วไม่ถอย การเมืองวุ่นวาย เศรษฐกิจแย่ลง และเชื่อว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะรุนแรงขึ้น

วันที่ 9 ม.ค. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2565”

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 พบว่า

ร้อยละ 46.34 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายเหมือนเดิม

ร้อยละ 34.72 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายมากขึ้น

ร้อยละ 10.04 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายน้อยลง

ร้อยละ 3.77 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะไม่วุ่นวายเลย

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2565 พบว่า

ร้อยละ 45.36 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี

ร้อยละ 11.47 ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่

ร้อยละ 7.85 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี

ร้อยละ 7.32 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จะลาออก

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนก่อม็อบ “กลุ่มสามนิ้ว” ในปี 2565 พบว่า

ร้อยละ 46.64 ระบุว่า ม็อบจะไปเรื่อย ๆ เหมือนเดิม

ร้อยละ 14.34 ระบุว่า ม็อบจะมีความรุนแรงมากขึ้น

ร้อยละ 12.00 ระบุว่า ม็อบจะอ่อนแรงลง

ร้อยละ 5.43 ระบุว่า ม็อบจะสามารถยกระดับได้

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่า

ร้อยละ 45.73 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะแย่ลง

ร้อยละ 34.04 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะเหมือนเดิม

ร้อยละ 20.23 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะดีขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2565 ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2564 พบว่า

ร้อยละ 42.04 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะรุนแรงขึ้น

ร้อยละ 24.98 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะเหมือนเดิม

ร้อยละ 18.72 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะลดน้อยลง

นิด้าโพล เผย ประชาชน เชื่อ ปี 65 ‘บิ๊กตู่’ อยู่ยาว การเมืองวุ่น เศรษฐกิจแย่