กกต.แจกใบเหลือง “อุดม” นายก อบจ.สมุทรสาคร ปมฝากเด็กเข้า ร.ร.แลกคะแนนเสียง

กกต.แจกใบเหลือง “อุดม” นายก อบจ.สมุทรสาคร ปมฝากเด็กเข้า ร.ร.แลกคะแนนเสียง

“ปลัดแต” งานเข้า! “กกต.” แจก “ใบเหลือง” ให้ “อุดม ไกรวัตนุสสรณ์” นายก อบจ.สมุทรสาคร ส่งศาลอุทธรณ์สั่งเลือกตั้งใหม่-เพิกถอนสิทธิสมัคร “สุรวัช” ส.อบจ.กระทุ่มแบน ปมกล่าวหาใช้บารมีพ่อฝากเด็กเข้า ร.ร. แลกคะแนนเสียง

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาครใหม่ แทนนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ หรือ “ปลัดแต” และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุรวัช เรืองศรี สมาชิกสภา อบจ.กระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 5 ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญากับนายสุรวัชตามมาตรา 65 (1) ประกอบมาตรา 126

เนื่องจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย. 2563 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อย้ายนักเรียนซึ่งเป็นหลานสาวเข้าเรียน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวแนะนำว่านักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ผู้มีสิทธิ์คนดังกล่าวจึงได้ติดต่อนายสุรวัชและได้รับคำแนะนำว่าให้ไปพบกับบิดาตนซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

หลังจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวได้พบกับบิดาของนายสุรวัช แล้วก็ได้ไปติดต่อที่สำนักทะเบียนดำเนินการย้ายชื่อนักเรียนคนดังกล่าวเข้าบ้านเลขที่ของโรงเรียนและสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนดังกล่าว จากนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวได้ส่งข้อความขอบคุณนายสุรวัช ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ที่นายสุรวัชและบิดาของนายสุรวัฒน์ช่วยเหลือให้หลานสาวได้เข้าโรงเรียนตามที่ประสงค์

โดยปรากฏภาพการสนทนาที่นายสุรวัชได้นำไปโพสต์ในบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ”สุรวัช เรืองศรี”เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 ประกอบกับจากการตรวจสอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ปรากฏว่าในช่องลงชื่อเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้ามีการพิมพ์ชื่อของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย

ซึ่งน่าเชื่อว่าบิดาของนายสุรวัชได้ดำเนินการช่วยเหลือย้ายชื่อของนักเรียนคนดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านของโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนคนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนได้ ซึ่งการที่นายสุรวัชโพสต์บทสนทนาระหว่างตนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวในบัญชีเฟซบุ๊กของตนว่า “ได้ช่วยฝากหลานของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวลงคะแนนให้แก่นายอุดม”

การกระทำของนายสุรวัช จึงมีลักษณะเป็นการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ที่พบเห็นให้ลงคะแนนให้แก่นายอุดม จึงเข้าลักษณะเป็นการจัดทำ ให้ เสนอให้สัญญา ว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายอุดม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 65 (1) โดยนายอุดมย่อมได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้ง

จากการกระทำของนายสุรวัช เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรสาครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายอุดมเกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง