ถึงคิว “เมืองพัทยา” กกต.เปิดให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้งใน 12 ก.พ.

ถึงคิว “เมืองพัทยา” กกต.เปิดให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้งใน 12 ก.พ.

ถึงคิว “เมืองพัทยา” ! กกต.คิกออฟ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็น-ข้อเสนอแนะ การแบ่งเขตเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเมืองพัทยา” ขีดเส้นภายใน 12 ก.พ. 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ภายในวันที่ 12 ก.พ. 2565

โดยสำนักงาน กกต.ชลบุรี ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี มีมติเห็นชอบรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 3 รูปแบบ (ตามเอกสารประกอบท้ายข่าว)

ในการนี้ประชาชนในเขตเมืองพัทยา สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือถึงสำนักงาน กกต.ชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2565

ถึงคิว “เมืองพัทยา” กกต.เปิดให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้งใน 12 ก.พ.

รูปแบบที่ 1 อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

ถึงคิว “เมืองพัทยา” กกต.เปิดให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้งใน 12 ก.พ.

รูปแบบที่ 2 อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

ถึงคิว “เมืองพัทยา” กกต.เปิดให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้งใน 12 ก.พ.

รูปแบบที่ 3 อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

ถึงคิว “เมืองพัทยา” กกต.เปิดให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้งใน 12 ก.พ.