"ไทยสร้างไทย" ชูนโนบาย ดูแล "ผู้สูงอายุ-คนพิการ" บำนาญ3พันต่อเดือน

"ไทยสร้างไทย" ชูนโนบาย ดูแล "ผู้สูงอายุ-คนพิการ" บำนาญ3พันต่อเดือน

"สุดารัตน์" ลั่นระฆัง "ไทยสร้างไทย" พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต "ผู้สูงอายุ-คนพิการ" ให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมผลักดัน สภาพแวดล้อมทางสังคม สร้างความเท่าเทียมทุกกลุ่ม ชู นโยบาย บำนาญประชาชน 3,000 บาท ลดภาระลูกหลาน กระตุ้นกำลังซื้อ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยกลุ่ม Builder ร่วมงานThailand Friend ly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยทั้งมวลครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา โดยมีกลุ่มมนุษย์ล้อ wheelchair นำโดยนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมให้การต้อนรับอย่างคึกคักพร้อมลั่นระฆังเชิงสัญลักษณ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทย มีหลักแนวนโยบาย "ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่" โดยให้ความสำคัญกับความทัดเทียมของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมเป็นการสร้างโอกาสกลับมาดำรงชีวิตปกติได้อย่างมีศักดิ์ศรี และได้ปลดปล่อยศักยภาพที่ถูกกดทับจากอุปสรรคสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับย้ำว่าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียมกัน 

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และได้ใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ เป็นการลดภาระลูกหลานวัยทำงานที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังซื้อ เกิดการหมุนเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย