"อนุทิน" นำทีมชงร่าง พ.ร.บ.กัญชา ยันควบคุมการผลิต สกัดใช้ผิดวัตถุประสงค์

"อนุทิน" นำทีมชงร่าง พ.ร.บ.กัญชา ยันควบคุมการผลิต สกัดใช้ผิดวัตถุประสงค์

"อนุทิน" นำทีม ภท.ชงร่าง พ.ร.บ.กัญชา ต่อประธานสภา ยืนยันมีคณะกรรมการควบคุมการผลิต - นำไปใช้ประโยชน์ เตือนใช้ผิดวัตถุประสงค์มีความผิดตามกฎหมาย

ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย  ร่วมกันร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องมีการเสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ว่า เมื่อวานนี้ ( 25 ม.ค.65) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอ ตนในฐานะ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว

ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ดังนั้นหลังจากที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน จะถือว่ากัญชา กัญชง ที่ผลิตในประเทศไทย จะไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป และจะไม่อยู่ใน พ.ร.บ.ยาเสพติด

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกัญชา กัญชง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง สมุนไพร เพื่อให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้แก่ประชาชน อีกทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ถอดกัญชา ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้ว

ส่วนที่มีความห่วงใยจากนักวิชาการ ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ บางหน่วยงาน ที่เกรงว่าจะมีการนำกัญชาไปใช้ทางที่เป็นโทษต่อประชาชนและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ข้อตกลงนานาชาติในเรื่องการควบคุมการใช้กัญชา ซึ่งกำหนดให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น ป.ป.ส.

จึงเสนอให้มีการออกกฎหมายมากำกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง เป็นการเฉพาะ เมื่อพ้นจากบัญชียาเสพติดแล้ว

เช่นเดียวกับกฎหมายกระท่อมที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบแล้ว การมีกฎหมายเฉพาะกัญชา กัญชง จึงเป็นการยืนยันอีกครั้งว่า กัญชา กัญชง ได้พ้นจากความเป็นยาเสพติดแล้ว แต่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมการผลิต และการใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล หากมีการนำไปใช้ทางที่เป็นโทษ ก็ยังคงมีความผิดอยู่

โดยหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอฉบับนี้คือ ส่งเสริมให้กัญชา กัญชงเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย คือ 

1. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย 

2. ให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

3. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนจากการปลูก การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งสารสกัด 

4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งพืช และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง 

5. คุ้มครองประชาชน ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง และป้องกันการใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิด

พรรคภูมิใจไทย ในฐานะที่เป็นพรรคการเมือง ซึ่งได้นำเสนอนโยบายการปลดกัญชาออกจากยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และสุขภาพ โดยได้รับความสะดวกมากที่สุด และสามารถนำไปใช้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และต่อมาได้ผลักดันนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ถึงวันนี้การปลดกัญชาออกจากยาเสพติดได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ส. แสดงให้เห็นว่านโยบายนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์