"ส.ส.ภท." ขอ "ชวน" เข้มงวดนับการขาดประชุม ให้ขาดสมาชิกภาพ

"ส.ส.ภท." ขอ "ชวน" เข้มงวดนับการขาดประชุม ให้ขาดสมาชิกภาพ

สภาฯ เริ่มประชุมได้เฉียดฉิว หลังรอส.ส.แสดงตนกว่า10 นาที ส.ส.ภท. ขอ ชวน เข้มเรื่องนับการขาดประชุม ด้าน "ชวน" บอกต้องให้เกียรติ

          ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ ด้วยเสียงเอกฉันท์ 311 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 1 เสียง

 

 

 

          และ ที่ประชุมยังได้ ลงมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่..) พ.ศ.... ซึ่งกมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ ด้วยเสียงเอกฉันท์ 296 เสียง และ งดออกกเสียง 3 เสียง

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงต้นของการประชุมซึ่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ... ต้องมีการแสดงตนเป็นองค์ประชุมก่อนการลงมติ ผลปรากฎว่าต้องใช้เวลารอส.ส. เกือบ 10  นาที ทำให้นายชวน กล่าวว่า ที่อยู่ในหองประชุม ขอให้กดบัตรแสดงตน ฝ่ายค้านรัฐบาล องค์ประชุมเป็นหน้าที่เราทุกคน

 

          ทำให้นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย หารือว่า ขอให้ประธานสภาฯ เคร่งครัดการขาดประชุมที่จะมีผลต่อการขาดสมาชิกภาพ โดยวันนี้ (26 มกราคม) ส.ส.ที่ไม่มาแสดงตนเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าขาดประชุม ครั้งที่ 1 ทันที เพราะประธานสภาฯไม่ได้อนุมัติให้ลา

 

          โดยนายชวน ตอบกลับว่า “ขอให้เกียรติกับทุกฝ่าย” จากนั้นได้ปิดการแสดงตน ผลปรากฎว่ามีส.ส.แสดงตน 254 คน ซึ่งครบองค์ประชุมที่ต้องใช้จำนวน 238 คน ทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้