เปิดแล้ว! แผนก “คดีซื้อขายออนไลน์” ในศาลแพ่ง เริ่มฟ้องได้ 27 ม.ค.

เปิดแล้ว! แผนก “คดีซื้อขายออนไลน์” ในศาลแพ่ง เริ่มฟ้องได้ 27 ม.ค.

เปิดแล้ว! แผนก “คดีซื้อขายออนไลน์” ในศาลแพ่ง เริ่มให้ประชาชนฟ้องได้ 27 ม.ค.นี้ ใช้สิทธิดำเนินคดีไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางระบบ e-Filling

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า นายภัฏ วิภูมิรพี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้ออกประกาศศาลแพ่ง กำหนดเปิดทำการ “แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง” อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ม.ค. 2565 

นายสรวิศ กล่าวว่า ศาลแห่งนี้จะเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสินค้าบริการทางออนไลน์สามารถเข้าถึงศาลและใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ e-Filing โดยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวสามารถยื่นฟ้องได้ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.2565 เป็นต้นไป 

เข้าระบบ e-Filing คลิกที่นี่

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวด้วยว่า นอกจากการเปิดแผนกฯ แล้ว ในวันที่ 27 ม.ค. 2565 ศาลยุติธรรมจะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินคดีและประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้มีนโยบาย แผนงานและเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการคุ้มครอง เยียวยา และระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์อีกด้วย