2 เดือน บ.เช่ารถ “หลานบิ๊กตู่” กวาดสัญญา กกต.เหนือจรดใต้ 13 จว.วงเงิน 17 ล.

2 เดือน บ.เช่ารถ “หลานบิ๊กตู่” กวาดสัญญา กกต.เหนือจรดใต้ 13 จว.วงเงิน 17 ล.

คุ้ยข้อมูล “บีวิช คาร์ เร้นทอล” บริษัทให้เช่ารถ “ปฐมพล จันทร์โอชา” หลานชาย “บิ๊กตู่” พบ 2 เดือนแรกปีงบ 65 ระหว่าง ต.ค.-พ.ย. 64 กวาดสัญญากับสำนักงาน กกต.จังหวัด เหนือจรดใต้รวม 13 แห่ง วงเงิน 17 ล้านเศษ

กรุงเทพธุรกิจ รายงานแล้วว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือน ต.ค.- พ.ย.2564) บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด ที่มีนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และร่วมถือหุ้นนั้น เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไปแล้วอย่างน้อย 4 หน่วยงาน รวม 17 สัญญา รวมวงเงินกว่า 60 ล้านบาท

เบื้องต้นนำเสนอข้อมูลไปแล้ว 2 สัญญาว่า บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด ชนะการประกวดราคาของ กฟผ. และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) ทั้งที่เสนอราคาสูงกว่าเอกชนรายอื่น แต่หน่วยงานรัฐ 2 แห่งดังกล่าวให้เหตุผลว่าเป็นเพราะบริษัทแห่งนี้เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

อ่านข่าว: อีกแห่ง! บ.เช่ารถ “หลานบิ๊กตู่” คว้างานรัฐ 13.5 ล้านชนะประมูลเพราะ SMEs

ล่าสุด กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบพบอีกว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 2564) บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาให้เช่ารถของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัด รวม 13 สัญญา ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ รวมวงเงินกว่า 17.33 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) (ภาระผูกพัน 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.37 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564

2.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ประเภทโดยสาร(รถตู้) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.37 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564

3.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.36 ล้านบาท ทำสัญญา เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564

4.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.36 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564

5.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 จ.สงขลา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.34 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2564

6.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.33 ล้านบาท ทำสัญญา เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564

7.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) (ภาระผูกพัน 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.33 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564

8.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) (ภาระผูกพัน 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.33 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564

9.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.32 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564

10.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ การเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน 1.32 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564

11.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ประกวดราคาเช่าการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.32 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564

12.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ ประเภทรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.31 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564

13.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ประเภทโดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1.27 ล้านบาท ทำสัญญา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564

โดยการทำสัญญาข้างต้นพบว่า มีการลงนามในสัญญาวันเดียวกันหลายสัญญา เช่น การทำสัญญาที่สำนักงาน กกต.ลำพูน และสำนักงาน กกต.ลำปาง ลงนามเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 และการทำสัญญาที่สำนักงาน กกต.แพร่ และสำนักงาน กกต.อุตรดิตถ์ ลงนามเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 เป็นต้น

อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมา บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด ไม่เคยปรากฏข้อมูลว่าถูกร้องเรียนถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทเอกชนของลูก พล.อ.ปรีชาคือ นายปฐมพล จันทร์โอชา และนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อย 5 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่ นายปฐมพล ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน หจก./กรรมการ บริษัทรวมอย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด บริษัท มาซูมิ จำกัด และ บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด ส่วนนายปฏิพัทธิ์ เป็นกรรมการบริษัท พี-ไรท์ แอนด์ บริส จำกัด 

ปัจจุบันมีธุรกิจอย่างน้อย 3 แห่งที่เป็นคู่สัญญารัฐ ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด และบริษัท พี-ไรท์ แอนด์ บริส จำกัด รวมวงเงิน (นับรวมที่เป็นคู่สัญญาเอง และเป็นกิจการร่วมค้า) ไม่น้อยกว่า 1,160.95 ล้านบาท