บ.เช่ารถ “หลานบิ๊กตู่” 2 เดือนแรกงบปี 65 กวาดงานรัฐ 60 ล.-ยอดรวมพุ่ง 234 ล.

บ.เช่ารถ “หลานบิ๊กตู่” 2 เดือนแรกงบปี 65 กวาดงานรัฐ 60 ล.-ยอดรวมพุ่ง 234 ล.

พบแค่ ต.ค.-พ.ย. 64 แค่ 2 เดือนแรกปีงบประมาณแผ่นดิน 65 “บีวิช คาร์ เร้นทอล” บริษัทให้เช่ารถ “หลานบิ๊กตู่” กวาดงานรัฐไปแล้ว 4 หน่วยงาน 17 สัญญา 60 ล้าน ยอดรวมเบ็ดเสร็จพุ่ง 234 ล้าน

กรุงเทพธุรกิจ รายงานไปแล้วว่า บริษัทเอกชนของลูก พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม คือนายปฐมพล จันทร์โอชา และนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา ไปแล้วว่าทั้ง 2 รายปรากฎชื่อเป็นกรรมการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อย 5 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่ นายปฐมพล ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน หจก./กรรมการบริษัทรวมอย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด บริษัท มาซูมิ จำกัด และ บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด ส่วนนายปฏิพัทธิ์ เป็นกรรมการบริษัท พี-ไรท์ แอนด์ บริส จำกัด 

ปัจจุบันมีธุรกิจอย่างน้อย 3 แห่งที่เป็นคู่สัญญารัฐ ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด และบริษัท พี-ไรท์ แอนด์ บริส จำกัด รวมวงเงิน (นับรวมที่เป็นคู่สัญญาเอง และเป็นกิจการร่วมค้า) ไม่น้อยกว่า 1,100.95 ล้านบาท

ล่าสุด กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบพบว่า ในงบประมาณปี 2565 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564) เป็นต้นมา บริษัท บีวิช คาร์  เร้นทอล จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในช่วง 2 เดือนแรกคือ ต.ค.-พ.ย. 2564 ไปแล้วอย่างน้อย 17 สัญญา รวมวงเงิน 60.08 ล้านบาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ) แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน

1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 สัญญา ประกวดราคาเช่ารถ จำนวน 4 รายการ รวม 56 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เลขที่ หปซก.(ซ.) 58/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 25.06 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564

2.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 1 สัญญา ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 15 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 13.56 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564

3.ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1 สัญญา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารและเช่ารถยนต์เก๋งโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2.92 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564

4.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 14 สัญญา โดยเป็นการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ทั้งหมด รวมวงเงิน 14 สัญญา 18.54 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ทุนปัจจุบัน 240 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 50/42 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 27 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การใช้เช่ายานยนต์ ปรากฏชื่อ นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายชญานิน ปัตตพงศ์ นายนิกร ทั่งทอง นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา นายปฐมพล จันทร์โอชา นายศิวพงศ์ บุญสาลี นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 43,637,276 บาท รายจ่ายรวม 53,312,640 บาท ขาดทุนสุทธิ 9,675,363 บาท

สำหรับบริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด เป็นคู่สัญญาของรัฐระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564 อย่างน้อย 64 โครงการ รวมวงเงิน 174.82 ล้านบาท หากนับรวมปีงบประมาณ 2565 ที่คว้างานรัฐไปอย่างน้อย 60.08 ล้านบาท เท่ากับว่าระหว่างปี 2562-2565 (2 เดือนแรกของปีงบประมาณ) บริษัทแห่งนี้เป็นคู่สัญญารัฐอย่างน้อย 234.9 ล้าน

อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด ไม่เคยปรากฏข้อมูลว่าถูกร้องเรียนถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด