เช็คชื่อที่นี่! ปลัด มท.เซ็นแต่งตั้ง 8 รองอธิบดีฯ ป้ายแดง - มีผล 31 ม.ค.

เช็คชื่อที่นี่! ปลัด มท.เซ็นแต่งตั้ง 8 รองอธิบดีฯ ป้ายแดง - มีผล 31 ม.ค.

เช็คชื่อได้ที่นี่! “ปลัดมหาดไทย” ลงนามคำสั่งโยกย้าย “บิ๊กราชการ” นั่งเก้าอี้ 8 รองอธิบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผล 31 ม.ค.เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริการ ระดับต้น ตำแหน่งรองอธิบดีทั้งหมด 8 ตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ดังนี้

1.นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง

2.นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

3.นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมที่ดิน

4.นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมที่ดิน

5.นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

7.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์