มท.แจ้งด่วน “ปลัด กทม.-ผู้ว่าฯทุกจังหวัด” คุมเข้มป้องโควิดระบาดช่วงปีใหม่

มท.แจ้งด่วน “ปลัด กทม.-ผู้ว่าฯทุกจังหวัด” คุมเข้มป้องโควิดระบาดช่วงปีใหม่

“มหาดไทย” ร่อนหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึง “ปลัด กทม.-ผู้ว่าฯทุกจังหวัด” ใช้มาตรการคุมเข้มงวด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงปีใหม่ เหตุมีประชาชนรวมตัวกัน-เดินทางจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมาก และเดินทางจำนวนมาก ขณะที่มีสายพันธุ์โอมิครอนระบาดอยู่ พร้อมกับขอให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

2. เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention

3.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) โดยเฉพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

4.เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการออกไปฉีดวัคซีนเชิงรุก ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น สนามบิน สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

5.เน้นย้ำกำกับสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน

6.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที

มท.แจ้งด่วน “ปลัด กทม.-ผู้ว่าฯทุกจังหวัด” คุมเข้มป้องโควิดระบาดช่วงปีใหม่