เปิดเซฟ 29 ล้าน! “พิทักษ์พล” เลขาฯ กสม.ป้ายแดง - “เมีย” มี “ตะกรุดทองคำ”

เปิดเซฟ 29 ล้าน! “พิทักษ์พล” เลขาฯ กสม.ป้ายแดง - “เมีย” มี “ตะกรุดทองคำ”

เปิดเซฟ 29 ล้านบาท! “พิทักษ์พล บุณยมาลิก” จากลูกหม้อ สธ.สู่เก้าอี้ “เลขาฯ กสม.” ป้ายแดง “ภริยา” สะสมทองคำ มี “ตะกรุด” ทองคำด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.

นายพิทักษ์พล แจ้งมีทรัพย์สิน 25,759,826 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,587,431 บาท เงินลงทุน 8,206,680 บาท ที่ดิน 3,160,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,340,000 บาท ยานพาหนะ 7.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 715,715 บาท มีหนี้สิน 566,181 บาท

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,375,224 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 1,425,600 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 447,624 บาท ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 492,000 บาท เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น ๆ 10,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,911,040 บาท

ส่วนนางเพลินพิศ บุณยมาลิก คู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,005,328 บาท ได้แก่ เงินฝาก 570,981 บาท เงินลงทุน 1,287,661 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 646,685 บาท มีหนี้สิน 213,107 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 11,693 บาท เป็นเงินฝาก 857 บาท เงินลงทุน 10,835 บาท

นางเพลินพิศแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 741,800 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 691,800 บาท เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น ๆ 50,000 บาท มีรายจ่ายรวม 492,502 บาท

รวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 29,776,848 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 779,288 บาท

เปิดเซฟ 29 ล้าน! “พิทักษ์พล” เลขาฯ กสม.ป้ายแดง - “เมีย” มี “ตะกรุดทองคำ”

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางเพลินพิศ แจ้งถือครองสร้อยคอทองคำ 96.5% หนักรวม 12.75 บาท จำนวน 12 เส้น มูลค่ารวม 365,925 บาท รวมถึงมีสร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ จี้ทองคำ อีกจำนวนหนึ่ง และยังถือครอง “ตะกรุด” ทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,175 บาทด้วย

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2558-2561 นายพิทักษ์พล เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาปี 2561-2564 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเจ้าตัวจะมาสมัครเป็นเลขาธิการ กสม. และได้รับเลือกในที่สุด ส่วนนางเพลินพิศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล