ทรัพย์สิน 50 ล้าน! พล.ต.ต.ปิยะพันธ์” นั่งเลขาฯ “ปปง.” 3 ปี-เก็บเงินสด 13 ล้าน

ทรัพย์สิน 50 ล้าน! พล.ต.ต.ปิยะพันธ์” นั่งเลขาฯ “ปปง.” 3 ปี-เก็บเงินสด 13 ล้าน

ส่องทรัพย์สิน 50 ล้าน! “พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ “ปปง.” ครบ 3 ปี เก็บเงินสดรวม “คู่สมรส” 13.6 ล้าน เจ้าตัวขายที่ดินจตุจักร กทม. มูลค่า 50 ล้าน ซื้อพระเครื่อง 1.3 ล้านเศษ “ภริยา” ซื้อทองคำกว่า 5 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 13,302,910 บาท ได้แก่ 

 • เงินสด 3.6 ล้านบาท
 • เงินฝาก 4,511,910 บาท
 • เงินลงทุน 991,000 บาท
 • ยานพาหนะ 2,450,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,750,000 บาท
 • มีหนี้สิน 1,294,017 บาท 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 51,709,267 บาท โดยจำนวนนี้มาจาก

 • การขายที่ดิน เขตจตุจักร กทม. มูลค่า 50 ล้านบาท
 • เงินเดือน ตร. 864,832 บาท
 • เงินเดือน ปปง. 655,799 บาท
 • เบี้ยประชุมตำรวจสื่อสาร 79,200 บาท
 • เงินกรรมการวิทยุราชดำริ 9,436 บาท
 • ขายซากรถโตโยต้า 1 แสนบาท

มีรายจ่ายรวม 17,394,382 บาท โดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายหรือซ่อมแซมคอนโดหลายแห่ง รวมถึงค่าเดินทางไปต่างประเทศระหว่างเดือน ต.ค. 2561-ก.ย. 2562 จำนวน 3 ล้านบาท ซื้อพระเครื่อง ประมาณ 1,350,000 บาท เป็นต้น

นางชุติมา ปิงเมือง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 36,726,842 บาท ได้แก่

 • เงินสด 10 ล้านบาท
 • เงินฝาก 7,245,754 บาท
 • ที่ดิน 11.7 ล้านบาท
 • สิทธิและสัมปทาน 256,088 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 7,525,000 บาท
 • ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 928,487 บาท

 • เงินบำนาญ 138,487 บาท
 • เงินฌาปนกิจนายสุรทิน (บิดา) 7.9 แสนบาท

มีรายจ่ายรวม 10,291,088 บาท ในจำนวนนี้เป็น

 • ค่าซื้อทองคำ มูลค่า 5,145,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิน 50,029,752 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,294,017 บาท

ทรัพย์สิน 50 ล้าน! พล.ต.ต.ปิยะพันธ์” นั่งเลขาฯ “ปปง.” 3 ปี-เก็บเงินสด 13 ล้าน

ก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ แจ้งว่า ระหว่างปี 2558-2561 เป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 โดยในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี 2558-2562 เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รายหนึ่ง และระหว่างปี 2557-2563 เป็นที่ปรึกษาบริษัท ไทยทองดี จำกัด (สำนักงานอยู่ที่โตเกียว ญี่ปุ่น)

เมื่อปี 2560-2563 ยังเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ปี 2562-2563 ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล กระทั่งปี 2563 ถูกโยกมาเป็นรองเลขาธิการ ปปง. และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ปปง.ในปัจจุบัน

ทรัพย์สิน 50 ล้าน! พล.ต.ต.ปิยะพันธ์” นั่งเลขาฯ “ปปง.” 3 ปี-เก็บเงินสด 13 ล้าน

ทรัพย์สิน 50 ล้าน! พล.ต.ต.ปิยะพันธ์” นั่งเลขาฯ “ปปง.” 3 ปี-เก็บเงินสด 13 ล้าน