"ไทย-บีอาร์เอ็น" เปิดโต๊ะ ถก 3 ประเด็นแก้ไฟใต้ ท่ามกลางมาตการป้องกันโควิด

"ไทย-บีอาร์เอ็น" เปิดโต๊ะ ถก 3 ประเด็นแก้ไฟใต้ ท่ามกลางมาตการป้องกันโควิด

"พล.อ.วัลลภ" ยกทีมเยือนมาเลเซีย พูดคุย "บีอาร์เอ็น" แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ได้ข้อสรุป 3 ประเด็น ลดรุนแรง เปิดพื้นที่ให้ประชาชน และ หาทางออกทางการเมือง

 14 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 -  12 ม.ค.65 ที่ผ่านมา คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุย ได้มีการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับคณะผู้แทน BRN นำโดย อุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มานกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมี ตันซรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นอร์ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ร่วมสังเกตการณ์ด้วย
 
แม้สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 จะเป็นข้อจำกัดในการพูดคุย ติดต่อสื่อสารและการเดินทางข้ามพรมแดน แต่ทั้งสองฝ่ายได้พยายามสานต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความคาดหวังของประชาชน จนสามารถผลักดันให้เกิดการพูดคุยได้จริง เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและถกแถลงหลักการที่จะยึดถือในการพูดคุยสารัตถะในระยะต่อไป จำนวน 3 เรื่อง คือ 1. การลดความรุนแรง        2. การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ และ 3. การแสวงหาทางออกทางการเมือง

ทั้งสองฝ่ายได้เสนอการจัดตั้งกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพูดคุยสารัตถะทั้ง 3 เรื่อง โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย การมีบุคคลผู้ประสานงาน และคณะทำงานร่วมของทั้งสองฝ่ายในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้การพูดคุยประเด็นสารัตถะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หยิบยกเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดี เอื้อประโยชน์  ต่อกระบวนการพูดคุยและการใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการให้ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรง อันจะเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าและประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทั้งสองฝ่าย