กมธ.ติดตามเงินกู้แก้โควิดฯ จ่อเสนอผลสรุปเข้าสภา-ปัดชิ่งหนี ส.ส.อภิปราย

กมธ.ติดตามเงินกู้แก้โควิดฯ จ่อเสนอผลสรุปเข้าสภา-ปัดชิ่งหนี ส.ส.อภิปราย

กมธ.ติดตามการใช้เงินกู้แก้โควิดฯ เตรียมเสนอผลสรุปเข้าสู่สภาฯ หลังครบกำหนดอายุกรรมาธิการ ยันไม่ได้เตะถ่วงเพื่อหนี ส.ส.อภิปราย พร้อมเตรียมส่งต่อการตรวจสอบโครงการส่อทุจริตให้ กมธ.ป.ป.ช.พิจารณา

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการฯได้มีการพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา เพื่อส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ซึ่งได้มีข้อสังเกตและข้อสรุปเพื่อเสนอให้กับรัฐบาล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมาธิการได้ติดตามตรวจสอบได้พบปัญหาเกิดขึ้นและได้ส่งไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงินในส่วนของ Soft Loan ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นที่สำคัญที่ทางคณะกรรมาธิการได้ผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้เข้าถึงเงินกู้ของทางรัฐบาลผ่าน พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับนี้ได้ นอกจากนี้กรรมาธิการยังได้มีการตั้งข้อสังเกตไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับสำนักงบประมาณ เพื่อได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในหลายเรื่อง อาทิ โครงการนมโรงเรียน เรื่องของตลาดนัดจตุจักร ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหน้าที่หลักโดยตรงของกรรมาธิการ แต่ก็ได้ใช้กลไกในการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติไวรัสโคโรนา 

นายอัครเดช กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางคณะกรรมาธิการได้มีการขยายระยะเวลาในการพิจารณามาทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณได้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเพื่อให้ทางคณะกรรมาธิการได้อยู่ทำภารกิจให้เสร็จสิ้นจนงบประมาณหมดตามวงเงิน และตามจริงแล้วทางกรรมาธิการยังต้องการต่ออายุของคณะกรรมาธิการออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อจะได้ประเมินการติดตามการใช้งบประมาณ และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินงบประมาณก่อนจัดส่งให้สภาพิจารณา แต่เมื่อสภาไม่ได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก็ไม่เป็นไร เพราะทางคณะกรรมาธิการจะได้นำส่งเรื่องที่ค้างการพิจารณาอยู่ต่อให้กับกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลได้รับไปดำเนินการต่อ อย่างเช่น โครงการที่ส่อไปในทางทุจริตก็จะส่งเรื่องต่อให้กรรมาธิการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาต่อ พร้อมกันนี้ขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาดึงเรื่องไว้ไม่ส่งเรื่องเข้าสู่สภาให้สมาชิกได้อภิปรายตามที่มีกรรมาธิการบางท่านที่ลาออกไปได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้

"กรรมาธิการไม่ได้มีการเตะถ่วงเรื่องเพื่อจะได้ส่งเรื่องเข้าไปในสภา เพื่อไม่ให้สมาชิกได้อภิปราย เราไม่มีเจตนาตรงนั้นเลย แต่ที่อยากจะต่ออายุเพราะมีเรื่องที่จะได้ติดตามตรวจสอบงบประมาณ เพื่อที่จะดูผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และได้ส่งเรื่องให้รัฐบาลนำไปแก้ไขปรับปรุงเมื่ออนาคตจะมีการกำหนดเรื่องของเงินกู้ขึ้นมา วันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายที่กรรมาธิการถูกยุบไป เนื่องจากยังมีอีกหลายโครงการที่จะต้องติดตาม รวมถึงยังมีเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตที่ยังค้างอยู่" โฆษกกรรมาธิการฯ กล่าว