เจาะข้อมูล “นิวโหวตเตอร์” มีสิทธิเลือกตั้งปี 66 กว่า 8.1 แสน

เจาะข้อมูล “นิวโหวตเตอร์” มีสิทธิเลือกตั้งปี 66 กว่า 8.1 แสน

เจาะข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่าสุดปี 2564 มีรวม 52 ล้านคน หากนับเฉพาะ “นิวโหวตเตอร์” ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งใหญ่ครั้งแรกในปี 2566 กว่า 8.1 แสนคน แต่น้อยกว่าปี 2562 ราว 2.5 หมื่นคน

กรุงเทพธุรกิจ รายงานข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถึงจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อเดือน ต.ค.2564 พบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ รวม 52,045,889 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 25,040,108 คน ผู้หญิง 27,005,781 คน โดยจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ กทม. จำนวน 4,478,150 คน เป็นผู้ชาย 2,047,984 คน ผู้หญิง 2,430,166 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 1 ล้านคนขึ้นไป ได้แก่ จ.นครราชสีมา จำนวน 2,114,640 คน จ.อุบลราชธานี 1,465,306 คน จ.ขอนแก่น 1,451,428 คน จ.เชียงใหม่ 1,325,518 คน จ.บุรีรัมย์ 1,245,063 คน จ.อุดรธานี 1,247,062 คน จ.นครศรีธรรมราช 1,216,706 คน จ.ชลบุรี 1,210,208 คน จ.ศรีสะเกษ 1,161,281 คน จ.สงขลา 1,088,973 คน จ.สมุทรปราการ 1,072,182 คน จ.ร้อยเอ็ด 1,057,389 คน จ.นนทบุรี 1,044,457 คน

ขณะที่จำนวนประชากรทั่วประเทศของไทย ข้อมูลจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 เฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย จำนวน 65,228,120 คน เป็นผู้ชาย 31,874,308 คน ผู้หญิง 33,353,812 คน

ส่วนข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2563 พบว่าบุคคลประเภท “นิวโหวตเตอร์” หรือบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกตอนอายุ 18 ปี มีจำนวนรวมทั่วประเทศ 791,563 คน ส่วนใน กทม. มีจำนวน 61,622 คน (ปัจจุบันในปี 2564 บุคคลเหล่านี้จะอายุ 19 ปีแล้ว)

เจาะข้อมูล “นิวโหวตเตอร์” มีสิทธิเลือกตั้งปี 66 กว่า 8.1 แสน

ดังนั้นหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ในช่วงปี 2565 และการเลือกตั้งทั่วไป (เลือกตั้ง ส.ส.) ในช่วงปี 2566 ต้องดูสัดส่วนบุคคลประเภท “นิวโหวตเตอร์” โดยเทียบเคียงจากฐานสถิติข้อมูลในปี 2563 จะพบว่า บุคคลอายุ 16 ปีทั่วประเทศ (จะมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรกในปี 2566) จำนวน 811,607 คน ส่วนบุคคลอายุ 17 ปีเฉพาะในพื้นที่ กทม. (จะมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งแรกในปี 2565) จำนวน 61,351 คน

ทั้งนี้หากนำบุคคลอายุ 16 ปี ที่จะเป็น “นิวโหวตเตอร์” ในการเลือกตั้งปี 2566 เทียบกับบุคคลอายุ 20 ปีในปี 2564 ที่มีจำนวน 836,685 คน ซึ่งเป็น “นิวโหวตเตอร์” ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 พบว่า “นิวโหวตเตอร์” ในการเลือกตั้งปี 2566 จะมีจำนวนน้อยกว่าเดิม 25,078 คน