ผลเลือกตั้ง อบต. ชิงนายกฯได้คะแนนเท่ากัน ลุ้นจับสลาก

พิษณุโลก ผลเลือกตั้ง อบต. ชิงนายกฯได้คะแนนเท่ากัน ลุ้นจับสลาก


29 พ.ย.64 ควันหลงจากการเลือกตั้งนายก อบต. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ อบต.วังน้ำคู้ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบต.ทั้งหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ต่างได้รับผลคะแนนเท่ากันพอดี 12-13 คะแนน ทำให้วันนี้ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ตำบลวังน้ำคู้ ได้กำหนดให้มีการจับสลากเพื่อเลือกนายกอบตวังน้ำคู้

นายวัชรพงษ์ ปางค่า หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังน้ำคู้ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยตามระเบียบ พรบ.การเลือกตั้ง พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 181-183 กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันต้องใช้วิธีจับสลาก ซึ่งกรณี ผู้สมัครนายกอบตวังน้ำคู้ทั้งหมายเลข 1 และหมายเลข 2 มีผลคะแนนเท่ากัน 1,213 คะแนน

ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้สมัครทั้ง 2 รายทราบแล้ว ในวันนี้จะมีการจับสลากในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ที่อบต.วังน้ำคู้ ซึ่งจากการนับคะแนนที่หน่วยที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนให้นับคะแนนใหม่ จึงต้องดำเนินการจับฉลาก สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หมายเลข 1 จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ ได้ 1,213 คะแนน หมายเลข 2 นายวิเศษ ยาคล้าย ได้ 1,213 คะแนน มีผู้มีสิทธิ์ 3,371 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,518 บัตรเสีย 67 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 25 หมายเหตุรอจับสลาก 14.00 น 29 พย 64