เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อนกาบัตร 28 พ.ย.

เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อนกาบัตร 28 พ.ย.

เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต. “อิทธิพร-ปกรณ์-ฐิติเชฏฐ์” ลงพื้นที่ บุรีรัมย์-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยม-สังเกตการณ์ ก่อนวันลงคะแนน 28 พ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 ซึ่งเป็นการหาเสียงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 28 พ.ย. 2564 มีความเคลื่อนไหวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมี 3 รายที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง

เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อนกาบัตร 28 พ.ย.

โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ กกต.  พร้อมคณะ ตรวจติดตามและร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง พันตำรวจเอกต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสภ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อนกาบัตร 28 พ.ย.

ส่วนนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายอาลักษณ์ เจนเสถียรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อนกาบัตร 28 พ.ย.

ขณะที่นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง ดร.สายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสังเกตการณ์การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ คงแดง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จำแป่ และนางรัตนา ลีลาดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจำแป่ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019