ภท.ปัดลือยุบสภา ยันพร้อมสู้เลือกตั้งกติกาใหม่ จ่อประชุมใหญ่19ธ.ค.

ภท.ปัดลือยุบสภา ยันพร้อมสู้เลือกตั้งกติกาใหม่ จ่อประชุมใหญ่19ธ.ค.

"ศุภชัย" ปัดข่าวลือยุบสภา ยันภูมิใจไทยพร้อมสู้เลือกตั้งกติกาใหม่ จ่อประชุมใหญ่เคาะทีมสรรหาผู้สมัคร19ธ.ค.นี้

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.)  กล่าวถึงกรณีที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564  มีผลบังคับใช้แล้วว่า ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วก็จริงแต่ก็ต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับคือ ร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และ ร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  ที่จะต้องออกมารองรับกับรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขไปและเมื่อแก้ไขร่างกฎหมายลูกเสร็จแล้ว ก็ต้องนำเข้าสภาฯต่อ ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ต้องมีขั้นตอนออกประกาศรองรับกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับด้วย  

ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็เพิ่งไปประชุมกันนัดแรกว่าจะมีการเสนอร่างพ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับนี้ โดยจะรวมเป็นร่างเดียวแล้ว

นายศุภชัย กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับให้ตรงกับกฎหมายลูกที่จะออกมา  ซึ่งพรรคได้เตรียมการอยู่แล้ว เนื่องจากเราคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นในรูปแบบใด  โดยในส่วนใดที่จำเป็นจะต้องมีการจัดประชุมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายก็ต้องทำ

โดยพรรคภูมิใจไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้  ที่จ.นครราชสีมา  ซึ่งจะมีวาระสำคัญคือการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร  ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค    ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะมีความสำคัญในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค

เมื่อถามถึง กระแสข่าวเรื่องการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้น นายศุภชัย กล่าวว่า ทำไมต้องยุบ มีเหตุผลอะไร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เหตุที่จะต้องยุบสภาคือสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป การยุบสภาก็เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาใช่หรือไม่

คำถามคือ วันนี้สภาฯ ไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องยุบ อีกทั้งอำนาจการยุบสภาก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า “ไม่ยุบ” จึงสรุปว่าไม่มีเหตุที่จะต้องยุบสภาแต่ประการใด