ทรัพย์สิน 40 ล.! “ธานี ทองภักดี”ปลัด กต.-“ภริยา”มีกระเป๋า “แอร์เมส” 9 ใบ

ทรัพย์สิน 40 ล.! “ธานี ทองภักดี”ปลัด กต.-“ภริยา”มีกระเป๋า “แอร์เมส” 9 ใบ

ทรัพย์สินรวม 40.3 ล้าน! “ธานี ทองภักดี” ปลัดกระทรวงการต่างประเทศป้ายแดง “ภริยา” ถือครองกระเป๋าหรู “แอร์เมส” 9 ใบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อที่น่าสนใจ นายธานี ทองภักดี กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ-ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

นายธานี แจ้งมีทรัพย์สิน 34,768,251 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,301,185 บาท (มีที่แบงก์ในสหรัฐฯ 3 แห่ง) เงินลงทุน 1,467,302 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 29,678,814 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 320,950 บาท (เป็นนาฬิกาไบรท์ลิ่ง Transocean 1461 จำนวน 1 เรือน) มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,431,600 บาท มีรายจ่ายรวม 1,524,000 บาท

ส่วนนางณพนุช ทองภักดี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 5,534,282 บาท ได้แก่ เงินฝาก 69,282 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,465,000 บาท (ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าแอร์เมส 9 ใบ และเครื่องประดับต่าง ๆ) ไม่มีรายได้ แต่มีรายจ่าย 2.4 แสนบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 49,013 บาท เป็นเงินฝาก มีรายจ่ายรวม 1.8 แสนบาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,351,546 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 108,260 บาท

ทรัพย์สิน 40 ล.! “ธานี ทองภักดี”ปลัด กต.-“ภริยา”มีกระเป๋า “แอร์เมส” 9 ใบ

สำหรับนายธานี ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2555-2560 เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ในคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ปี 2560-2562 เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562-2563 เป็นเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงฯ ในเวลาต่อมา