ทรัพย์สินรวม 101 ล.! ‘สราวุธ เบญจกุล’อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม-รายได้รวม 10 ล.

ทรัพย์สินรวม 101 ล.! ‘สราวุธ เบญจกุล’อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม-รายได้รวม 10 ล.

ทรัพย์สินรวม 101 ล.! “สราวุธ เบญจกุล” อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม นั่งเก้าอี้บอร์ด กฟน.ครบ 3 ปี รายได้รวม 10 ล้าน ถอยรถ Toyota Alphard 2.5 เมื่อ มี.ค. 64 มูลค่า 2.5 ล้าน “คู่สมรส” มีพระเลี่ยมทอง 8 องค์ ประมาณค่ามิได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรณีดำรงตำแหน่งกรรมการ (บอร์ด) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบ 3 ปี

นายสราวุธ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 49,319,169 บาท ได้แก่ เงินฝาก 32,918,513 บาท เงินลงทุน 4,190,420 บาท ที่ดิน 2,387,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 แสนบาท ยานพาหนะ 2,460,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,568,435 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 294,800 บาท มีหนี้สิน 1,732,192 บาท

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 10,071,936 บาท เป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/โบนัส 7,071,936 บาท เบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนอื่น ๆ 3 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1,920,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5 แสนบาท ค่าอาหารและของใช้ 3 แสนบาท ค่าผ่อนรถยนต์/เบี้ยประกัน 5 แสนบาท ค่าอุปการะมารดา 1.2 แสนบาท เงินบริจาค 5 แสนบาท แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ระบุเงินได้พึงประเมิน 7,071,936 บาท

ส่วน น.ส.มนัญญา วัฒนายากร คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 52,548,759 บาท ได้แก่ เงินฝาก 10,613,537 บาท เงินลงทุน 9,986,450 บาท ที่ดิน 19,096,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 7,697,171 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,155,600 บาท ไม่มีหนี้สิน

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,520,800 บาท เป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/โบนัส มีรายจ่ายรวม 1,120,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5 แสนบาท ค่าอาหารและของใช้ 3 แสนบาท ค่าอุปการะมารดา 1.2 แสนบาท เงินบริจาค 2 แสนบาท แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ระบุเงินได้พึงประเมิน 2,520,800 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 101,867,929 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,732,192 บาท

163066269994

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายสราวุธ แจ้งถือครองรถยนต์ Toyota Alphard 2.5 ได้มาเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 มูลค่า 2.3 ล้านบาท ขณะที่ น.ส.มนัญญา แจ้งถือครองพระเลี่ยมทอง 8 องค์ ได้มาก่อนปี 2551 แต่ระบุว่า ประมาณค่ามิได้ เป็นต้น

สำหรับนายสราวุธ ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2549-2560 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ต่อมาปี 2560-2563 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม โดยถูกประธานศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนง เมื่อปี 2562 วงเงิน 42.3 ล้านบาท โดยปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงในชั้นคณะอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช. ด้วย

ขณะที่ น.ส.มนัญญา คู่สมรส ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)