ภท.ถล่มซ้ำ โวยสำนักงบฯ หั่นงบ’สธ.-ท่องเที่ยว’ จัดงบสวนทางนโยบาย

ภท.ถล่มซ้ำ โวยสำนักงบฯ หั่นงบ’สธ.-ท่องเที่ยว’ จัดงบสวนทางนโยบาย

ภท.ถล่มซ้ำ โวยสำนักงบฯ หั่นงบ’สธ.-ท่องเที่ยว’ จัดงบสวนทางนโยบาย หวังปรับแก้ชั้นกมธ.

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565  นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า สถานการณ์ประเทศไทยอยู่ในสถาการณ์ที่ไม่ปกติอย่างรุนแรง จึงไม่แปลกที่จะเห็นการจัดสรรงบในปีนี้มีการรับลดเหลือ3.1ล้านล้านบาท เพราะช่วงที่ผ่านมามีการจัดสสรงบที่ไม่เป็นไปตามเป้า

สถานการณ์ที่ขณะนี้ตนคาดหวังการจัดสรรที่เป็นไปตามสถานการณ์ประเทศ  ในปีนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับมหาวิกฤติโควิด การจัดสรรจึงต้องจัดสรรไปที่กระทรวงหลักๆคือกระทรวงสาธารณสุข แต่ตัวเลขที่เห็นกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ที่สำคัญทางกรมควบคุมโรค ได้เสนองบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน 70 ล้านโดส มาฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศ แต่งบส่วนนี้กลับถูกตัดออก โดยอ้างเหตุผลว่าจะให้ไปใช้งบกลางหรืองบเงินกู้ นี่จึงเป็นความผิดหวังต่อการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณในปีนี้

ทั้งนี้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่น มีบางโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคามเดือดร้อนประชาชนแต่กลับถูกตัดออกจากงบประมาณโดยให้เหตุผลว่าเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกระจายอำนาจ

นอกจานี้ การจัดสรรงบในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ได้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การทjองเที่ยว ในปีที่แล้วมีการจัดสสรรงบประมาณเป็นจำนวน 4.8พันล้าน แต่ปีนี้กลับถูกตัดเหลือเพียง2.8พันล้าน หรือถูกตัดไปถึง2พันล้าน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรงบที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีการตัดงบกว่า 4พันล้าน อีกทั้งค่าตอบแทนอสม.จำนวน6พันล้านบาทสำนักงบประมาณก็โอนมาให้ไม่ครบ ทั้งยังตัดงบกรมควบคุมโรคไม่อีก500ล้านบาท เช่นเดียวกับงบสปสช.ที่มีการจัดสรรงบที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตรงนี้ถือเป็นความเจ็บปวดของกระทรวงสาธารณะสุข สวนทั้งกับนโยบายนายกฯในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ

ขณะที่สวัสดิการในการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และอสม.โดยเฉพาะเบี้ยเสี่ยงภัยพบว่า กว่า1ปีบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบในส่วนนี้ สิ่งเหล่านี้ตนจึงอยากสะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนการออกพ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้านที่มีการระบุว่าจะมีการจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข3แสนล้าน เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดหวังได้เพราะเรามีกำแพงสำคัญคือสภาพัฒน์ฯ

ทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่ตนรู้สึกผิดหวัง และหวังว่าจะมีการนำข้อแนะนำเหล่านี้ไปปรับแก้ในชั้นกมธ.