'วิษณุ' ชี้ 'อปท.' ซื้อวัคซีนได้ ต้องปลดล็อคกฎกระทรวงก่อน

'วิษณุ' ชี้  'อปท.' ซื้อวัคซีนได้ ต้องปลดล็อคกฎกระทรวงก่อน

'วิษณุ' ชี้ อปท. ไม่สามารถซื้อวัคซีนผ่านเอเย่นต์ได้ แนะประสานกระทรวงมหาดไทยแก้ระเบียบก่อน เพราะเป็นเงินมาจากงบประมาณแผ่นดิน

31 พ.ค.2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นประสานเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยให้สามารถใช้เงินท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า มีอยู่หลายประเด็น คือ หากซื้อตรงจากผู้ผลิต ผู้ขายไม่สามารถขายได้ อีกทั้งจะไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะทำได้ ซึ่งขณะนี้ได้ทราบว่าตัวแทนผู้จำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกราย มีพันธะกับผู้ซื้อแล้ว อย่างเช่น ชิโนฟาร์ม มีพันธะอยู่กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือโมเดอนาก็มีเอเยนต์แล้วเช่นกัน ซึ่งเอเยนต์เหล่านี้ไม่สามารถไปขายให้กับผู้อื่นได้ เพราะฉะนั้นเหลือเพียงทางเดียว ไปซื้อเช่นเดียวกับกรณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือใครก็ตามที่ทำแบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แต่ทั้งนี้จะมีปัญหาเรื่องการนำเงินออกมาใช้ อย่างกรณีของ ปตท. สภาอุตสาหกรรม ซึ่งก็ถือเป็นเงินของเขา แต่ในกรณีที่ อปท.ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอยู่ ฉะนั้นจะต้องไปปลดล็อคก่อน เพราะก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะมีการนำเงินไปซื้อวัคซีน ดังนั้นจะต้องไปติดต่อกระทรวงมหาดไทยก่อน ตนไม่ทราบในรายละเอียด

           

ส่วนที่ขณะนี้มีหลายจังหวัดติดต่อไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อที่จะซื้อวัคซีนนั้นนายวิษณุ ระบุว่า ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ไปตรวจสอบก็จะผิด เพราะใช้เงินผิดประเภท ดังนั้นต้องทำให้ถูกประเภทเสียก่อน ก็คือการให้กระทรวงมหาดไทยอนุญาตและออกเป็นกฎระเบียบก่อน ส่วนวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีอยู่จะเพียงพอต่อการฉีดหรือไม่นั้น นายวิษณุ ระบุว่า ที่มีอยู่ 1 ล้านโดสก็จะหมดอยู่แล้ว