2อดีตผู้บริหารศาล ประสาน 'ศาลยุติธรรม' เอาผิดผู้โพสต์ข้อมูลสินบนโตโยต้า

2อดีตผู้บริหารศาล ประสาน 'ศาลยุติธรรม' เอาผิดผู้โพสต์ข้อมูลสินบนโตโยต้า

2อดีตผู้บริหารศาล ประสานขอ สนง.ศาลยุติธรรม ช่วยดำเนินคดี www.law360.com เผยเเพร่ข้อมูลกล่าวหาสินบนโตโยต้าอันเป็นเท็จ

29 พ.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวติดตามการสอบสวนในต่างประเทศเกี่ยวกับคดีภาษีของบริษัทในเครือโตโยต้า  ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานตรวจสอบข่าวและติดตามผลการดำเนินการต่อข้อกล่าวหากรณีนี้ 10 คน โดยมีนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงาน 

มีรายงานว่า 2 ใน3 ผู้พิพากษาระดับสูงที่ถูกกล่าวอ้างได้มีการประสานด้วยวาจา มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเเละมอบอำนาจให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินคดี อาญาต่อ Frank G. Runyeon กรณีโพสต์เผยแพร่ข้อความอันเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง โดยการกระทำดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อความและภาพออกไปยังสาธารณชน ทางเว็บไซด์ www.law360.com เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.35 น. 

ซึ่งในปัจจุบัน 2 อดีตผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาอาวุโสระดับสูงในศาลฎีกาซึ่งถูกพาดพิงจากข้อความดังกล่าว เห็นว่า การเผยแพร่ข้อความดังกล่าวจึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ทั้งยังเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง อันเป็นการได้รับความเสียหาย

ด้วยเหตุดังกล่าว ในฐานะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้ส่งเรื่องให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา คู่ความ ผู้เสียหาย หรือเป็นคู่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดี หรือผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พ.ศ. 2557 โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีจนถึงที่สุด

ในส่วนอดีตผู้พิพากษาอีก1คนที่พ้นจากตำเเหน่งผู้พิพากษาไปเเล้วนั้น ทางสำนักงานศาลยุติธรรมก็สามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากทางสำนักงานศาลยุติธรรมมีเเนวทางว่ามีผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือต้องเป็นผู้พิพากษาที่เป็นความจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ดำรงตำเเหน่งนั้น

มีรายงานว่าในวันที่ 31 พ.ค.เอกสารขอความช่วยเหลือเเละมอบอำนาจในการดำเนินคดีจะมีการยื่นถึงสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจรับดำเนินคดีกรณีดังกล่าวจะเป็นกองบังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี