เลี่ยง !สกายวอล์ค MBK แยกปทุมวัน 'ม็อบ"นัดระดมพลเย็นนี้

เลี่ยง !สกายวอล์ค MBK แยกปทุมวัน 'ม็อบ"นัดระดมพลเย็นนี้

บชน. จัดกำลังอำนวยความสะดวกประชาชนได้รัลผลกระทบด้านจราจร จากชุมนุมสกายวอล์ค MBK แยกปทุมวัน

29 มี.ค. 2564 ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ บริเวณสกายวอล์ค MBK ในเวลา 17.00 น.เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมฯ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นเส้นทางสายหลักซึ่ง ประชาชนใช้ในการสัญจร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้ง ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร

โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้กรณีการชุมนุมฯ บริเวณสกายวอล์ค MBK (แยกปทุมวัน)เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง 1.) ถ.พระราม 1 (แยกเฉลิมเผ่า – แยกเจริญผล) 2.) ถ.พญาไท (แยกราชเทวี – แยกจุฬาฯ 12 )

เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร 1.) ถ.เพชรบุรี 2.) ถ.บรรทัดทอง 3.) ถ.พระราม 4 4.) ถ.อังรีดูนังต์ 5.) ถ.ราชดาริ 6.) ถ.วิทยุ 7.) ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 8.) ซอยจุฬาลงกรณ์ 12

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการ เดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด