ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ 'ดิเนช โบจวานี' ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ 'ดิเนช โบจวานี' ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ดิเนช โบจวานี' ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบลโมแพน เบลีซ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบลโมแพน เบลีซ

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายดิเนช โบจวานี ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบลโมแพน เบลีซ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมเบลีซ

สัญญาบัตรตราตั้ง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ \'ดิเนช โบจวานี\' ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)