ยุวชนสยาม 5G จุดเปลี่ยนสังคมไทย

ยุวชนสยาม 5G จุดเปลี่ยนสังคมไทย

ปรากฏการณ์ “ชูสามนิ้ว” และ “โบขาว” ในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างรัฐพันลึก กับขบวนการนักเรียน นักศึกษาและประชาชน หากแต่เป็นความแตกต่างระหว่างรุ่น ที่ปะทุเป็นวิวาทะภายในครอบครัว และสถาบันการศึกษา

เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ยุคสมัยสงครามเย็น ประเทศไทยถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร แต่ระบอบเศรษฐกิจกำลังขยายตัวสู่ทุนนิยมเสรี

กลุ่มทุนญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาลงทุนทำโรงงานสิ่งทอในไทย และสินค้าญี่ปุ่นเข้ามาแพร่หลายในสังคมไทย

 ปี 2515 ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ได้เคลื่อนไหวรณรงค์ให้คนไทยเลิกใช้สินค้าญี่ปุ่น โดยมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งในนาม ยุวชนสยาม” ได้ร่วมต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นด้วย

กลุ่มยุวชนสยาม เป็นกลุ่มนักเรียนหัวก้าวหน้า ที่เกิดจากการรวมตัวของนักกิจกรรมจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิดปฏิวัติการศึกษาไทย และยกเลิกระบบอุปถัมภ์ในโรงเรียน ต่อมา กลุ่มยุวชนสยาม ได้ยกระดับเป็น ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย” (ศนร.) เมื่อปี 2516

หลัง 14 ต.ค.2516 ธงชัย วินิจจะกูล นักเรียนสวนกุหลาบ ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย นำนักเรียนหัวก้าวหน้า เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เคียงข้างศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.)

ยุวชนสยาม ในสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง เจอแรงต้านจากฝ่ายอนุรักษ์นิยม จนต้องปิดฉากไปเมื่อ 6 ต.ค.2519

 

ขบวนการ เด็กขบถ” ในการศึกษาไทย หายไปนาน จนล่วงผ่านสงครามเสื้อสี ทั้งสีเหลือง และสีแดง เด็กๆที่เติบโตในบรรยากาศการเมือง 2 ขั้ว ก็เริ่มก่อการปฏิรูปการศึกษาไทย

ปลายปี 2556 มีกลุ่มนักเรียนมัธยม 50 คน ที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาไทย รวมตัวจัดตั้ง กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท โดยสมาชิกกลุ่มก่อการที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ เพนกวินพริษฐ์ ชิวารักษ์

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท คือกลุ่มนักเรียนที่มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดระบบการศึกษาที่ให้เสรีภาพ และเคารพสิทธิมนุษยชนของนักเรียน กลุ่มนักเรียนดังกล่าวเคลื่อนไหวจากรุ่นสู่รุ่น

       พ.ศ.นี้ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท โดยการนำของ ภาณุพงศ์ สุวรรณหงษ์ ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ และเบญจมาภรณ์ นิวาส ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมได้จัดตั้ง กลุ่มนักเรียนเลวเข้าร่วมการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอก

        กลุ่มยุวชนสยาม เป็น “เด็กขบถ” ยุค Baby Boomer หรือ Gen B เติบโตในโลกสงครามเย็น ส่วนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทหรือนักเรียนเลวนั้น เกิดในยุค Gen-Z ท่ามกลางเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย หรือยุค 5G

กลุ่มนักเรียนเลว สามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้จากสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะทวิตเตอร์ กลายเป็นอาวุธสำคัญของเด็กขบถยุคใหม่

เฝ้าแต่ภาวนาให้ยุวชนสยามยุคดิจิทัล ไม่พบเจอจุดจบแบบรุ่นปู่ รุ่นย่า เมื่อ 6 ตุลา 19