ประธานกมธ.ฯกองทุน แฉ 'ประกันสังคม' ปมจ่ายเยียวยาช้า

ประธานกมธ.ฯกองทุน แฉ 'ประกันสังคม' ปมจ่ายเยียวยาช้า

ชี้ผู้ประกันตนโวย! "ประธานกมธ.กองทุน" แฉ "ประกันสังคม" ปมจ่ายเยียวยาช้า จวกบริหารเงิน กว่า 2.1 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุน เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียน ถึงความล่าช้าและมีเงื่อนไขยุ่งยาก ในการรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ถูกหักทุกเดือน ว่าเป็นเงินของตนเองทั้งสิ้น ที่ฝากเข้าสมทบกับกองทุน ทุกเดือนที่คนจำนวนมากไม่เคยใช้เงินกองทุนแม้แต่บาทเดียว โดยผู้จ่ายเงินประกันตน ระบุว่าเงินประกันสังคม ขอคืนไม่ใช่ขอทาน ทั้งนี้โดยผู้จ่ายเงินไม่มั่นใจและสงสัยว่าสำนักงานกองทุนประกันสังคมได้นำเงินของกองทุนไปใช้อย่างไร จึงดูเสมือนว่า กองทุนไม่มีเงินจะช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด เพราะมีขั้นตอนซับซ้อนและล่าช้ากว่าประชาชนทั่วไปทั้งๆที่ผู้ประกันตนมีข้อมูลอยู่แล้ว

นายจิรายุ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเดือนมีนาคม 63 มีผู้อยู่ในระบบ กองทุนประกันสังคมประมาณ 1.2 ล้านคน และมีเงินกองทุนอยู่ถึงกว่า 2.1 ล้านล้านบาท  และพบว่ามีการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆจำนวนมากอาทิเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากถึง 1.5 ล้านล้านบาท มีลักษณะคล้าย "อัฐยายซื้อขนมยาย" ถึงร้อยละ 68 ที่เหลือนำไปซื้อหุ้นกู้เอกชนประมาณ 1 แสนล้านบาท  นำไปลงทุนในตราสารในประเทศกว่า 2 แสนล้านบาท ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดทองคำประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือสำนักงานประกันสังคมนำไปฝากธนาคารและลงทุนในตราสารทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ แสนกว่าล้านบาท

  “ ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกองทุนฯ มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินและพิจารณาสถานะ ของกองทุนต่างๆ ทำหนังสือสอบถามไปยังผู้บริหารสำนักงานกองทุนประกันสังคม ว่าเหตุใดจึงเกิดความล่าช้าทั้งๆที่ตัวเลขผู้ประกันตนมีอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคน  ซึ่งหากให้ความช่วยเหลือเพียงคนละ 7,000 บาทก็จะใช้เงินเพียง 8,000 กว่าล้านบาท รัฐบาลจ่าย 3 เดือนก็ใช้เงินประมาณ 24,000 ล้านบาท แค่ 2% ของเงินกองทุนทั้งหมดด้วยซ้ำ” นายจิรายุ กล่าวและว่า

กองทุนประกันสังคมไม่น่าจะล่าช้าและมีขั้นตอนซับซ้อนเหมือนกรณีเงิน 5 พันบาทได้เพียงนี้ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขและอธิบายให้ชัดเจนว่าที่ล่าช้าเป็นเพราะเหตุใด ทั้งๆที่เป็นเรื่องง่าย หรือเป็นเพราะนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และลงทุนอื่นๆจนหมดใช่หรือไม่ และขณะนี้หุ้นตก ราคาต่ำจึงไม่กล้าถอนเงินนำเงินของเขามาคืนหรืออย่างไร ซึ่งหลังจากกองทุนชี้แจงเป็นเอกสารแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการทันที