'ชวน' ย้ำเปิดประชุมสภา ตรวจสแกนเข้ม ส.ส.ทุกคน ป้องกันการระบาดของโควิด-19

'ชวน' ย้ำเปิดประชุมสภา ตรวจสแกนเข้ม ส.ส.ทุกคน ป้องกันการระบาดของโควิด-19

"ชวน" ย้ำต้องมีการตรวจเข้มสแกน ส.ส.ที่จะเข้าร่วมประชุมสภา หากใครไม่ผ่านเกณฑ์สาธารณสุขต้องให้ออกไป หวังประชุมได้ตลอดช่วงสมัยประชุมสามัญ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งทางเรื่องสถานที่ที่ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และเตรียมมาตรการเว้นระยะห่างในห้องประชุม ขณะที่ในส่วนของตัวบุคคล จะต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ในส่วนของ ส.ส. ที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุม จะต้องมีการตรวจเข้ม ก่อนเข้าสภาทั้งการวัดอุณหภูมิ และส่วนอื่นๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 หากพบใครที่มีปัญหาเกินเกณฑ์ ที่แพทย์และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะต้องออกไป ไม่สามารถเข้ามาที่สภาได้ และก่อนเปิดสมัยประชุมจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเพื่อให้ตลอดสมัยประชุมสามัญทั้ง 120 วัน สามารถทำหน้าที่และประชุมพิจารณากฎหมายที่สำคัญได้ โดยจะคุยในรายละเอียด ถึงการปฏิบัติตัวของ ส.ส.ทั้งเรื่องการนั่งประชุมการอภิปราย และการอยู่ในห้องประชุม

"วันนี้ยังนับว่าโชคดีที่ยังไม่พบใครที่สภาติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็ไม่ทราบว่า จะตลอดรอดฝั่งหรือไม่ จึงได้ย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดูแลกันให้ดี และมีมาตรการที่เข้มข้น ไม่ประมาท และต้องไม่ปล่อยปละละเลย" นายชวน กล่าว

ส่วนเรื่องการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเข้าส่วนกลาง นำไปใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น นายชวน กล่าวว่า ในส่วนของสภาตนได้ดูด้วยตัวเองและปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ใช้เช่นงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศ การจัดประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งยังดูไปถึงงบประมาณในปี 2564 ว่า ส่วนใดที่ยังไม่จำเป็น ก็ให้ตัดออกไป แต่บางเรื่องที่จำเป็นก็ต้องขอร้องว่าให้คงเอาไว้